Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 15 aprilie 2022

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 15 aprilie 2022:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 19 din 15.04.2022 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 20 din 15.04.2022 privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 21 din 15.04.2022 privind suspendarea temporară la cerere a dreptului de liberă practică

În ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 15.04.2022 a fost aprobată și Oferta de servicii pentru achiziționarea de semnături electronice securizate - certificate digitale, pentru președinții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România care au început mandatul în urma procesului de alegeri derulat în anul 2022 la nivelul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 11. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 15.04.2022 - EMISĂ ÎN 05.04.2022

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 15.04.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea temporară la cerere a dreptului de liberă practică

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România; Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică și Cererile transmise de către petenți vizând suspendarea temporară a dreptului de liberă practică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal sau informații pentru care nu există exprimat acordul pentru a fi afișate pe site.