Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

VI. Liste de alegeri pentru desfășurarea ședințelor Convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

Cuprinde Listele de alegeri pentru fiecare filială teritorială a Colegiului Psihologilor din România - 34 de filiale și, la filialele la care este cazul, Listele suplimentare de alegeri, elaborate în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România.

Listele de alegeri și listele suplimentare de alegeri au fost elaborate în conformitate cu RUP Partea I actualizat la data de 04.03.2022, cuprinzând inclusiv plățile din extrasele bancare din data de 03.03.2022, toate cererile comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România până la data de 02.03.2022 și Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România adoptate în ședința din data de 04.03.2022.

În data de 04.03.2022 s-a desfășurat ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, cu ordinea de zi și proiectele pe care le regăsiți afișate pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, la secțiunea Legislație, proiecte aprobate în cadrul ședinței, astfel că RUP Partea I actualizat la data de 04.03.2022 cuprinde, la zi, operate toate declarațiile de renunțare la exercițiul dreptului de liberă practică, cererile depuse de către aparținătorii membrilor Colegiului Psihologilor din România decedați, suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale, suspendarea temporară la cerere a dreptului de liberă practică și suspendarea temporară a dreptului ca liberă practică ca urmare a unor hotărâri adoptate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.