Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

HOTĂRÂRI adoptate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România

Cuprinde toate Hotărârile adoptate de către acest for de conducere - Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, publicate în Monitorul Oficial al României și aflate în vigoare.

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1 din 10 martie 2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2007)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 714 din 20 noiembrie 2013)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2 din 10 mai 2013 pentru aprobarea Normelor privind standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemul public de sănătate (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3 din 27 septembrie 2013 privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 654 din 24 octombrie 2013)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 11 din 19 iulie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2013 privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 822 din 09 octombrie 2019)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3 din 24 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 369 din 27 mai 2015)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 173 din 05 martie 2019)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 8 din 27 martie 2020 privind completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 811 din 03 septembrie 2020)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 52 din 18 septembrie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 1000 din 20 octombrie 2021)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 62 din 07 noiembrie 2021 privind modificarea anexei nr. 5 la HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 1107 din 22 noiembrie 2021)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 63 din 07 noiembrie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 1104 din 19 noiembrie 2021)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 25 din 11 iunie 2021 privind modul de determinare a numărului membrilor Comitetului filialei teritoriale (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 668 din 07 iulie 2021)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 36 din 01 august 2021 privind aprobarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică și a Procedurii de înscriere în Registrul experților psihologi (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 838 din 02 septembrie 2021)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 60 din 07 noiembrie 2021 privind aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - ”Din grijă pentru copii” (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 1114 din 23 noiembrie 2021)

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61 din 07 noiembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 1159 din 07 decembrie 2021)

Pentru consultarea tuturor Hotărârilor adoptate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, publicate în Monitorul Oficial al României de-a lungul anilor, atât cele aflate în vigoare, cât și cele abrogate, vă rugăm să consultați Portalul Legislativ, secțiunea la care emitentul actelor este Colegiul Psihologilor din România.

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 72 din 5 decembrie 2021 privind conținutul și forma diplomelor și certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2022).

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 50 din 25 iulie 2022 privind Procedura de transmitere, recepționare, înregistrare, semnare, eliberare și arhivare a diplomelor/certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională emise de către furnizorii de formare profesională înregistrați la Colegiul Psihologilor din România pentru programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 789 din 9 august 2022)