Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

  • importanța screeningului și a diagnosticului clinic în vederea intervenției timpurii;
  • nevoile de formare inițială și nevoile de formare continuă, reglementate, ale celor care realizează evaluarea clinică, psihopedagogică și intervențiile  clinice și psihopedagogice;
  • modul în care se va realiza decontarea tuturor intervențiilor bazate pe dovezi științifice, cum sunt: ABA, Profilul psihoeducațional TEACCH, Răspunsul pivotal la tratament (RTI), Early Start Denver Model, Scenariile sociale (C. Gray);
  • rolul serviciile psihologice (evaluare clinică, intervenție educațională, psihopedagogică, terapia limbajului și a comunicării) ca servicii reglementate prin drept de liberă practică obținut de la Colegiul Psihologior din România;
  • standardele și traseul de formare profesională ale terapeuților acreditați să lucreze cu copii cu TSA;
  • metodologia de evaluare psihologică a copiilor cu TSA;
  • discutarea criteriilor care vor sta la baza elaborării listelor cu psihologii care au competențele necesare pentru terapia cu copii cu TSA.

Mulțumesc colegilor din Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Geanina Cucu-Ciuhan și Adrian Roșan, pentru implicarea deosebită în acest demers!

Cu colegialitate,
Ion Dafinoiu