Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

 

ORDINEA DE ZI a ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2018 

 


1. Proiect de modificare a Hotărârii nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România (varianta aprobată în 22.09.2018);
           1.1. Faza consultare publică - centralizare feedback-uri primite;
2. Proiect de modificare – Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (varianta aprobată în 22.09.2018);
           2.1. Faza 2 consultare publică - centralizare feedback-uri primite;
3. Proiect de modificare – Codul de procedură disciplinară (varianta aprobată în 22.09.2018);
           3.1. Faza 2 consultare publică - centralizare feedback-uri primite;
           3.2. Feedback juridic Proiect de modificare – Codul de procedură disciplinară (SCA Fenechiu&Savu);
4. Proiect de modificare a normelor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică (propunere Comisia Metodologică);
5. Proiect Hotărâre CD abrogare acte normative anterioare emise de CD (propunere membrii CD, vot 22.09.2018);
6. Proiect Hotărâre CD - norme privind accesul în profesie (propunere membrii CD, vot 22.09.2018); 
           6.1. Anexa Hotărâre CD - norme privind accesul în profesie (propunere membrii CD, vot 22.09.2018); 
7. Proiect Hotărâre CD – norme privind formarea profesională (propunere membrii CD, vot 22.09.2018); 
           7.1. Anexa Proiect Hotărâre CD – norme privind formarea profesională (propunere membrii CD, vot 22.09.2018); 
8. Dispoziție Președinte – Abrogare Dispoziție Președinte nr. 8 din 25.07.2014;
9. Prezentarea și supunerea la vot rezoluții propuse de comisii Comitet director;;
10. Diverse;
           10.1. Status proiect de revizuire a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (prezentare informații membrii grup de lucru desemnați în ședința CC din 22.09.2018);
           10.2. Status proiect de modificare a normelor privind atestarea psihologilor cu drept de liberă practică, formarea și supervizarea profesională (prezentare informații membrii grup de lucru desemnați în ședința CC din 22.09.2018).