Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Colegiul Psihologilor din România - comunicat revizuire Lege 213 din 2004

 

Ca urmare a deciziior adoptate în ședința Convenției naționale din 15.07.2017, în ședința Comitetului director din 02.07.2018 și în ședința Consiliului Colegiului din 22.09.2018, grupul de lucru desemnat a intrat în faza elaborării propunerii de modificare a Legii 213/2004.

În acest scop, pornind de la liniile directoare ale profesiei, au fost definite obiectivele proiectului de revizuire legislativă. De asemenea, au fost stabilite o serie de contacte în domeniul politic, în vederea susținerii proiectului. Redactarea textului propunerii de modificare se realizează cu suport avocațial specializat.

 

 Obiectivele proiectului de revizuire a Legii 213/2004:

 1. Reglarea raportului statutar existent între structurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România: Convenția națională, Consiliul și Comitetul director.
 2. Clarificarea atribuțiilor generale ale Colegiului Psihologilor, precum și ale forurilor de conducere.
 3. Reglementarea eficientă atât a activității psihologilor care lucrează în forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cât și a celor care dețin statutul de angajați (în special în sistemul public).
 4. Reglementarea generală a condițiilor de obținere a dreptului de liberă practică, a formării profesionale a psihologilor și a standardelor privind practica profesională, prin:
 • alinierea la sistemul de învățământ Bologna;
 • reducerea numărului de specialități și trepte profesionale, în vederea raportării numărului de specialități la nevoile pieței muncii / realitatea existentă pe piața europeană;
 • reorganizarea compețentelor profesionale / domeniu ocupațional astfel încât Colegiul Psihologilor să asigure output competitiv pe piața serviciilor de sănătate;
 • definirea de trasee profesionale echivalente (parțial suprapuse și parțial diferite) pentru psihologii care lucrează ca liber profesioniști față de cei angajați (în special în structurile publice și în sistemul de sănătate).
 1. Reglementarea eficientă a filialelor teritoriale, atât ca structură, cât și ca responsabilități statutare.
 2. Reglementarea eficientă a formelor de exercitare a profesiei de psiholog, în sensul de a oferi o mai mare flexibilitate pe piață, fiind avută în vedere lărgirea numărului de forme posibile pentru desfășurarea activității profesionale.
 3. Proiectul de modificare legislativă va include prevederile necesare pentru reglementarea în cadrul profesiilor din domeniul sănătății, prin:
 • definirea serviciilor de psihologie ca servicii de sănătate;
 • posibilitatea ca psihologii să devină furnizori de servicii de sănătate.
 1. Reglementarea relațiilor cu ministerele relevante (sănătate, educație, muncă, transporturi etc).
 2. Definirea și consolidarea capacității Colegiului Psihologilor de conectivitate la proiectele de modificare legislativă cu impact asupra profesiei de psiholog (o reglementare mai clară față de actuala Lege 213 a relațiilor Colegiului Psihologilor cu instituțiile relevante).

 

Vă asigurăm de depunerea tuturor eforturilor necesare pentru derularea cu succes a acestui proiect și ne exprimăm speranța că împreună putem găsi cea mai bună soluție pentru profesia noastră, capabilă a întări locul și rolul psihologului și al profesiei de psiholog în societatea românească.

 

Membrii grupului de lucru desemnat pentru revizuirea Legii 213/2004