Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 
ORDINEA DE ZI
a ședinței comune a Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România
din data de 24 noiembrie 2017

 

 

 • 1. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a implementării Hotărârii nr. 3/2013 a Comitetului director privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial nr. 654 din 24 octombrie 2013 (semnarea contractului de prestări servicii, prezentarea aplicației pentru comandarea timbrelor, în conformitate cu procedura finalizată în data de 15 noiembrie 2017);
 • 2. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Proiectului de hotărâre pentru abrogarea HOTĂRÂRII nr. 5 din 24 aprilie 2015 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I”;
 • 3. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Proiectului de hotărâre a Consiliului Colegiului privind abrogarea unor acte normative ale Colegiului Psihologilor din România”;
 • 4. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Proiectului de procedură privind desfășurarea activității Comisiei de deontologie și disciplină”;
 • 5. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Anexei nr. 1 la Proiectul de procedură privind desfășurarea activității Comisiei de deontologie și disciplină”;
 • 6. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Anexei nr. 2 la Proiectul de procedură privind desfășurarea activității Comisiei de deontologie și disciplină”;
 • 7. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Dispoziției Președintelui Colegiului Psihologilor din România privind punerea în aplicare a Art. 3 din Hotărârea nr. 2 a Conevenției Naționale din 15 iulie 2017 privind externalizarea serviciilor juridice”;
 • 8. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Proiectului de procedură privind deblocarea activității Comisiei de Metodologie”;
 • 9. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Proiectului de hotărâre a Comitetului director privind abrogarea Dispoziției privind recunoașterea fenomenului alienării parentale/părintești și prevederilor Protocolului privind recunoașterea alienării parentale, încheiat între Institutul de Psihologie Judiciară și Asociația Română pentru Custodie Comună”; 
 • 10. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a ”Proiectului de hotărâre a Comitetului director privind reglementarea activității de expertiză psihologică judiciară și extrajudiciară”;
 • 11. Prezentarea, analizarea și stabilirea strategiei juridice a Colegiului Psihologilor din România;
 • 12. Diverse.