Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

ORDINEA DE ZI 
a ședinței comune a Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 06 octombrie 2017

 

Ordinea de zi a ședinței comune a Comitetului Director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 06 octombrie 2017 cuprinde toate documentele materializate în proiecte/propuneri transmise până în data de 26.09.2017 de către membrii Comitetului Director, Consiliului Colegiului dar și de către membrii comunității psihologilor.

  

 


 

ORDINEA DE ZI:

 1. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a proiectului de procedură - pentru detalierea Hot. nr. 2 a Comitetului director din 01 septembrie 2017 - cu privire la depunerea dosarelor pentru obținerea dreptului de liberă practică, treapta de practicant în supervizare;
 2. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a proiectului de procedură - pentru detalierea Hot. nr. 2 a Comitetului director din 01 septembrie 2017 - cu privire la depunerea dosarelor pentru obținerea dreptului de liberă practică, altă treaptă decât treapta de practicant în supervizare;
 3. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a proiectului de procedură - pentru detalierea Hot. nr. 2 a Comitetului director din 01 septembrie 2017 - cu privire la depunerea dosarelor pentru obținerea dreptului de liberă practică, nivelul de competență II, III și IV (schimbare treaptă de specializare);
 4. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a proiectului de procedură - pentru detalierea Hot. nr. 2 a Comitetului director din 01 septembrie 2017 - cu privire la depunerea dosarelor pentru constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea formelor de exercitare;
 5. Prezentarea și analizarea propunerii elaborată de Conducerea Operativă a Colegiului Psihologilor din România pentru înlocuirea sistemului de evidență profesională a psihologilor cu drept de liberă practică;
 6. Prezentarea și analizarea observațiilor și propunerilor membrilor Comitetului director și Consiliului și a membrilor Colegiului Psihologilor din România cu privire la propunerea elaborată de Conducerea Operativă pentru înlocuirea sistemului de evidență profesională a psihologilor cu drept de liberă practică;
 7. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a proiectului de Hotărâre a Comitetului director privind avizarea furnizorilor de formare profesională;
 8. Prezentarea, analizarea și supunerea spre aprobare a proiectului de Hotărâre a Comitetului director privind plata unor taxe și cotizații;
 9. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului de Hotărâre a Comitetului director privind modificarea domeniului site-ului oficial al Colegiului Psihologilor din România (www.colegiul-psihologilor.ro);
 10. Prezentarea, analizarea și supunerea la vot a proiectului de Dispoziție a Președintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România cu privire la alcătuirea unui grup de lucru în vederea revizuirii Hot. Nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România și formularea unor propuneri de modificare a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
 11. Diverse. 

 

Documente propuse: