Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 13 septembrie 2021

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 13 septembrie 2021:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 47 din 13.09.2021 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 48 din 13.09.2021 privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Anexa 4 - conținut dosar înregistrare cabinet individual de psihologie (aprobată în ședința CD - 13.09.2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 13 septembrie 2021

Proces verbal ședință CD - 13 septembrie 2021

NR. 27. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 13.09.2021 - EMISĂ ÎN 03.09.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 13.09.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Solicitarea Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională privind modificarea Anexei 4 - SCD 13753 din data de 10.06.2021 (elaborată în cadrul ședinței Comisiei din data de 28.05.2021)

Procesul verbal aferent ședinței Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională ce conține rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.