Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Registre

 


Registre de evidență

          - Registrul de evidență a actelor profesionale
          - Registrul de evidență a contractelor de prestări servicii psihologice
          - Registrul de evidență a corespondenței profesionale

 


 

Registrul Unic al Psihologilor (R.U.P.)

          R.U.P. Partea I  - Atestate de liberă practică - 08.07.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea I actualizat la data de 08.07.2020 cuprinde atestatele de liberă practică validate în ședința Comitetului director din data de 24.06.2020 și cotizațiile achitate la data de 06.07.2020 (contul Raiffeisen Bank) și la data de 07.07.2020 (contul Libra Bank).

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare - 10.07.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea II actualizat la data de 10.07.2020 cuprinde și formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică validate în ședința Comitetului director din data de 24.06.2020 și toate solicitările comunicate de către titularii formelor ce exercitare ce impun actualizarea în RUP Partea II.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere - 10.07.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere, actualizat la data de 10.07.2020, cuprinde toate solicitările comunicate de către titularii formelor de exercitare, soluționate până la data de 10.07.2020, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD - 10.07.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD, actualizat la data de 10.07.2020, cuprinde toate solicitările comunicate de către titularii formelor de exercitare, soluționate până la data de 10.07.2020 și Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD.

          Registrul Structurilor de psihologie - 10.07.2020    Descărcați fișierul...

Registrul structurilor de psihologie actualizat la data de 10.07.2020 cuprinde structurile de psihologie validate în ședințele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și toate solicitările comunicate de către reprezentanții structurilor de psihologie ce impun actualizarea în Registrul structurilor de psihologie.

  


 

Registrul experților psihologi

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 10/2019

         Registrul experților psihologi - actualizat la data de 12.06.2020    Descărcați fișierul...

  


 

Registre supervizare

         Registrul supervizorilor - actualizat la data de 12.06.2020    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 74 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Registrul supervizorilor (perioada 2006 - 2018)    Descărcați fișierul...

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România / supervizor (anul 2019)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2019 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Contracte de supervizare, perioada 2006 - 10 iulie 2020    Descărcați fișierul...

         De aici puteți descărca Modelul de contract de supervizare profesională - publicat in Monitorul Oficial

 


 

Registrul Furnizorilor de formare profesională - perioada 2006 - prezent

În aceste registre se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de Colegiul Psihologilor din România în perioada 2006 - 2019, atât furnizorii și programele aflate în perioada de valabilitate a avizului, cât și furnizorii și programele pentru care perioada de valabilitate a avizului a expirat

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (istoric 2006 - 2019)     Descărcați fișierul...

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (istoric 2006 - 2019)     Descărcați fișierul...

 

 Registrul Furnizorilor de formare profesională

Se actualizează în conformitate cu rezoluțiile aprobate de către Comitetul director, în aceste registre regăsindu-se doar acei furnizori de formare profesională și programe de formare profesională care dețin avize aflate în termenul de valabilitate

        

 

 Istoric Registrul Furnizorilor de formare profesională

          Istoric Registrul furnizorilor de formare profesională - Partea I, Partea II, Partea III - anul 2019 (aprobate în ședințele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România)  Descărcați istoric...