Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Date de identificare a probei

1. Denumirea probei:  Inventarul de depresie Beck

2.       Acronim: BDI-II

3. Autor: Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown

4.       Autorul traducerii şi adaptării versiunii româneşti (dacă este cazul): Dr. Daniel David şi Dr. Anca Dobrean

5.       Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului probei: BDI – II este un instrument de evaluare a severităţii depresiei la adulţi şi la adolescenţi de 13 ani sau mai mari.

6.       Versiuni avizate: ediția a II-a

7.       Forme paralele existente: -

8.       Manualul testului:

Aaron T. Beck(1987, 1996) Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II)., în română Inventarul de depresie Beck – Ediţia a doua (BDI-II), Editura RTS, Cluj-Napoca, 2012, ISBN  978-973-1816-48-7.

9.       Licenţa de distribuire pentru România: SC RTS Romanian Psychological Testing Services SRL,

10.   Date de contact ale distribuitorului: Strada Uzinei Electrice nr. 15/15, Cluj-Napoca, 400378, Tel/Fax (+4) 0264-582276, http://rtscluj.ro/content/view/66/24

 Copyright: © 2012 NCS Pearson, Inc.

12.   Preţ avizat de către CPR: Pret total pachet: 310 lei

13.   Cuvinte cheie: simptome depresive, autoevaluare, depresie

Date despre tipul de aviz acordat şi modul de utilizare


1. Tip aviz acordat: perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul: 2015

3. Caracteristici tehnice (calificative acordate de către CM în procesul de avizare)

3.1. Bazele teoretice ale testului

3.2. Calitatea materialelor de testare

3.3. Etaloane

3.4. Fidelitate

3.5 Validitate

4. Domenii de utilizare: Psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică

5. Scopul utilizării: diagnostic si evaluare clinica, planificarea intervențiilor, screening, predicție

6. Utilizatori: psihologi clinicieni, psihoterapeuți

7. Caracteristici psihice măsurate

Inventarul de Depresie Beck – ediţia a doua (BDI - II) (Beck Depression Inventory- Second Edition) este un instrument de auto-evaluare alcătuit din 21 de itemi. BDI – II a fost construit ca un indicator al prezenţei şi severităţii simptomelor depresive

8. Modul de utilizare (condiţii de utilizare): Mediul de testare trebuie să aibă o luminozitate adecvată pentru lectură şi să fi e suficient de liniştit pentru a ca persoana să se poată concentra. Cel care administrează testul trebuie să se asigure înainte că persoana căreia i se administrează testul poate citi şi înţelege conţinutul itemilor BDI – II. Itemii testului pot fi citiţi cu voce tare de către examinator pentru persoanele care au difi cultăţi de citire sau probleme de concentrare.

8.1. Grup ţintă:  adolescenţi cu vârsta peste 13 ani şi adulţi

8.2. Durata medie de aplicare: 5-10 minute

8.3. Modalităţi de aplicare: Se realizează în forma creion-hârtie.

8.4. Condiţii de aplicare: individual sau in grup

8.5. Modalităţi de scorare: BDI – II este cotat prin însumarea scorurilor de la cei 21 de itemi. Fiecare item este cotat pe o scală likert cu 4 gradaţii, de la 0 la 3. Dacă persoana evaluată a răspuns marcând mai multe afirmaţii pentru fiecare item, se ia în considerare afirmaţia cu scorul cel mai mare. Scorul total maxim este 63.

8.6. Durata de scorare: 2-3 min

8.7. Rapoarte generate pe calculator: -

8.8. Detalii despre cursuri formative în utilizarea şi interpretarea probei:  -

9. Observaţii: nu este cazul