Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Mod utilizare D2

Date de identificare a probei

1. Denumirea probei:  Testul d2-Test de atenţie 

2. Acronim: d2

3. Autor: Rolf Brickenkamp

4.  Autorul traducerii şi adaptării versiunii româneşti (dacă este cazul): Dr. Anca Dobrean

5. Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului probei: Testul d2 este o măsură concisă a atenţei selective şi a capacităţii de concentrare. Din acest punct de vedere, testul d2 este un test care evaluează concentrarea atenţională relaţionată cu stimularea vizuală. Acestă performanţă se manifestă la trei niveluri:

                             i.      Viteza saucantitatea, adicănumărul destimuli prelucraţi într-o anumită unitate de timp;

                            ii.      Calitatea performanţei, adicănivelul deprecizie şi exactitatea prelucrării, care sunt invers corelate cu procentul erorilor;

                           iii.      Relația dintre viteză și precizia perfomanței care permite observarea unor elemente aparte ale comportamentului de lucru, ca de exemplu agitaţia iniţială, constanţa şi instabilitatea, eficienţa inhibiţiei, oboseala, etc.

Surprinde viteza de procesare, respectarea regulilor și calitatea discriminării perceptive. Testul de atenție d2 a devenit unul dintre cele mai frecvente instrumente de evaluare a atenției, în special a atenției în Europa.

6. Versiuni avizate:  Prima ediție în limba română

7.       Forme paralele existente: -

8.       Manualul testului:

Rolf Brickenkamp (2002) Test d2; Aufmerksamkeits-Belastungs-Test, în română Test d2 – Test de atenție, Editura RTS Cluj-Napoca, 2010, ISBN  978-973-1816-30-2

9.       Licenţa de distribuire pentru România: SC RTS Romanian Psychological Testing Services SRL,

10.   Date de contact ale distribuitorului: Strada Uzinei Electrice nr. 15/15, Cluj-Napoca, 400378, Tel/Fax (+4) 0264-582276, http://rtscluj.ro/content/view/66/24

11.    Copyright:

12.   Preţ avizat de către CPR: Pret total pachet: 372 lei

13.   Cuvinte cheie: atenție selectivă, capacitate de concentrare, stimuli prelucrați, viteza de procesare

Date despre tipul de aviz acordat şi modul de utilizare

1. Tip aviz acordat: perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul: 2015

3. Caracteristici tehnice (calificative acordate de către CM în procesul de avizare)

3.1. Bazele teoretice ale testului

3.2. Calitatea materialelor de testare

3.3. Etaloane

3.4. Fidelitate

3.5 Validitate

4. Domenii de utilizare: Psihologie clinică, Psihoterapie, Consiliere Psihologică, Psihologia transporturilor, Psihologie educațională

5. Scopul utilizării: screening, predicție, diagnostic, monitorizare

6. Utilizatori: psihologi clinicieni, psihoterapeuți, psihologi școlari, psihologia transporturilor

7. Caracteristici psihice măsurate

Testul d2 este o măsură concisă a atenţei selective şi a capacităţii de concentrare. Din acest punct de vedere, testul d2 este un test care evaluează concentrarea atenţională relaţionată cu stimularea vizuală..Surprinde viteza de procesare, respectarea regulilor și calitatea discriminării perceptive. Testul d2 a fost dezvoltat de initial ca instrument de evaluare a capacitatii de a şofa. Atentia, concentrarea şi viteza perceptiva par sa fi e variabilele esentiale care discrimineaza între şoferii „buni” şi cei „slabi”, testul fiind extrem de util in a releva performanta la trei niveluri:

·   Viteza sau cantitatea, adica numarul de stimuli prelucrati într-o anumita unitate de timp;

·    Calitatea performantei, adica nivelul de precizie si exactitatea prelucrarii, care sunt invers corelate cu procentul erorilor;

·   Relatia dintre viteza si precizia performantei care permite observarea unor elemente aparte ale comportamentului de lucru, ca de exemplu agitatia initiala, constanta si instabilitatea, eficienta inhibitiei, oboseala, etc.

Pe baza testului pot fi analizati indicatori referitori la:

·         Valoarea performantei totale;

·         Numarul de erori (de omisiune sau de comitere);

·         Numarul total de itemi procesati minus numarul erorilor;

·         Capacitatea de concentrare;

·         Rata fluctuatiei.

8. Modul de utilizare (condiţii de utilizare): Pentru aplicarea testului de atenţie d2 se respectă în principiu aceleaşi reguli de bază ca şi în cazul tuturor evaluărilor psihologice. În aceste reguli de bază sunt incluse cele referitoare la testarea în locuri liniştite, luminoase şi cu o temperatură potrivită. De asemenea trebuie eliminată orice sursă de distragere, ca de exemplu utilizarea telefoanelor mobile. Nu trebuie ales un moment special al zilei, s-a demonstrat că acesta nu are influenţă asupra performanţei Este recomandat ca acest test să fie astfel plasat în cadrul sesiunii de evaluare, încât să permită realizarea cotării până la final, astfel încât să fie posibilă o retestare dacă este cazul. Înainte de începerea testării trebuie să vă asiguraţi că cei care necesită ochelari de vedere îi utilizează. Persoanele care au probleme majore ale acuităţii vizuale nu sunt calificate pentru a efectua testul.

8.1. Grup ţintă: personae între 11 și 60 de ani.

8.2. Durata medie de aplicare: 8  minute

8.3. Modalităţi de aplicare: Se realizează în forma creion-hârtie.

8.4. Condiţii de aplicare: individual sau colectiv

8.5. Modalităţi de scorare: fișe standard de cotare

8.6. Durata de scorare: 10 min

8.7. Rapoarte generate pe calculator: -

8.8. Detalii despre cursuri formative în utilizarea şi interpretarea probei:  -

9. Observaţii: nu este cazul