Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Mod utilizare SEC

Date de identificare a probei

1. Denumirea probei:  Sistem de evaluare clinică

2.       Acronim: SEC

3. Autor: coordonator Prof. “Aaron T. Beck” univ.dr. Daniel David

4.       Autorul traducerii şi adaptării versiunii româneşti (dacă este cazul): -

5.       Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului probei: Probele psihologice cuprinse în SEC (adresate adulţilor, copiilor sau adolescenţilor) au fost selectate pornind de la paradigma psihodiagnosticului şi evaluării clinice validate ştiinţific. Unele scale incluse în SEC măsoară constructe identice şi/sau similare; ele pot fi utilizate ca modalităţi alternative de evaluare, atunci când: (1) măsurătorile repetate cu aceeaşi scală pot fi distorsionate şi (2) se doreşte confirmarea unui rezultat din surse multiple (lucru important în domeniul clinic).

6.       Versiuni avizate:

7.       Forme paralele existente: -

8.       Manualul testului:

SEC cuprinde:

·         probe psihologice (5 scale clinice) care evaluează tabloul clinic, focalizate pe cele mai importante componente ale acestuia: distresul, tabloul de tip depresiv şi de tip anxios. Unele scale (ex. PDA, SRGS) evaluează şi aspectele care ţin de starea de sănătate (ex. emoţii pozitive, emoţii funcţionale negative etc), lucru ignorat în majoritatea sistemelor de evaluare clinică existente. Toate aceste probe psihologice au calităţi psihometrice foarte bune, acoperă cea mai mare şi relevantă parte din tulburările clinice şi starea de sănătate şi sunt complementare SCID-ului.

·         probe psihologice (15 scale clinice) care evaluează mecanismele etiopatogenetice/de sanogeneză asociate tablourilor clinice (din DSM)/stării de sănătate. Această asociere a fost stabilită după analizele comprehensive ale literaturii de specialitate (ex. Cochrane Review, Pubmed, PsycInfo), ceea ce îi conferă o validitate ştiinţifică remarcabilă. Ele se clasifică în probe psihologice care vizează:

o   mecanisme etiopatogenetice generale (12 scale clinice), cu rol de vulnerabilitate generală (ex. scheme cognitive, cogniţii iraţionale etc).

o   mecanisme etiopatogenetice specifice (3 scale clinice), implicate în tulburări specifice (gânduri automate etc).

9.        Licenţa de distribuire pentru România: Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată, Universitatea Babeş-Bolyai, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca, România

10.   Date de contact ale distribuitorului: SC RTS Romanian Psychological Testing Services SRL, Str. Uzinei Electrice, nr. 15, ap. 15, et.II, 400378, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Telefon: 0040-746-684376, Tel./Fax: 0040-264-582276, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.www.rtscluj.rohttp://rtscluj.ro/content/view/66/24

11.    Copyright: Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată, Universitatea Babeş-Bolyai, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca, România

12.   Preţ avizat de către CPR: Pret total pachet: 2046 lei

13.   Cuvinte cheie: scale clinice, tablou clinic, psihodiagnostic evaluare clinică

Date despre tipul de aviz acordat şi modul de utilizare

1. Tip aviz acordat: perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul: 2015

3. Caracteristici tehnice (calificative acordate de către CM în procesul de avizare)

3.1. Bazele teoretice ale testului

3.2. Calitatea materialelor de testare

3.3. Etaloane

3.4. Fidelitate

3.5 Validitate

4. Domenii de utilizare: Psihologie clinică, Consiliere psihologică, Psihoterapie, Psihologie clinică judiciară

5. Scopul utilizării: diagnostic şi evaluare clinică, planificarea intervențiilor, screening, predicție

6. Utilizatori: studii universitare nivel psihologic, psihologi clinicieni, psihoterapeuți

7. Caracteristici psihice măsurate: distresul, mecanismele etiopatogenetice/de sanogeneză asociate tablourilor clinice simptome clinice, emoţii, mecanisme

8.1. Grup ţintă: în funcţie de scale: copii, adolescenți, adulți

8.2. Durata medie de aplicare: -

8.3. Modalităţi de aplicare: Se realizează în forma creion-hârtie.

8.4. Condiţii de aplicare: individual

8.5. Modalităţi de scorare: -

8.6. Durata de scorare: 2-5 min-scala.

8.7. Rapoarte generate pe calculator: -

8.8. Detalii despre cursuri formative în utilizarea şi interpretarea probei:  Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania, www.psihoterapiecbt.ro

9. Observaţii: nu este cazul