Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Mod utilizare WISC-IV

Date de identificare a probei

1.      Denumirea probei: Scala de inteligenţă pentru copii Wechsler, ediţia a IV-a

2.      Acronim: WISC-IV

3.       Autor: David Wechsler, PhD

4.      Autorul traducerii şi adaptării versiunii româneşti (dacă este cazul): Coordonator .dr. Anca Dobrean

5.      Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului probei: E

Evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11)

6.      Versiuni avizate: ediția a IV-a

7.      Forme paralele existente: -

8.      Manualul testului:

 Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition (WISC–IV) Technical and Interpretive Manual, în română Scala de Inteligenţă pentru copii Wechsler - Ediţia a IV-a (WISC-IV) Manual tehnic şi de interpretare, 158 pagini, Editura RTS,  2012, ISBN 978-973-1816-39-5

WECHSLER, DAVID (2003) Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition (WISC–IV) Administration and Scoring Manual, în română Scala de Inteligenţă pentru copii Wechsler - Ediţia a IV-a (WISC-IV) Manual de administrare şi cotare, 288 pagini, Editura RTS 2012, ISBN 978-973-1816-40-1

9.      Licenţa de distribuire pentru România: SC RTS Romanian Psychological Testing Services SRL

10.  Date de contact ale distribuitorului: Strada Uzinei Electrice nr. 15/15, Cluj-Napoca, 400378, Tel/Fax (+4) 0264-582276, http://rtscluj.ro/content/view/133/2

11.   Copyright: © 2012 NCS Pearson, Inc.

12.  Preţ avizat de către CPR:

Pret total pachet: 4.464 lei

13.  Cuvinte cheie: coeficient de inteligență, funcționare cognitivă, înțelegere verbală, raționament perceptiv, viteza de procesare, memoria de lucru

Date despre tipul de aviz acordat şi modul de utilizare


1. Tip aviz acordat: perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul: 2015

3. Caracteristici tehnice (calificative acordate de către CM în procesul de avizare)
3.1. Bazele teoretice ale testului
3.2. Calitatea materialelor de testare
3.3. Etaloane
3.4. Fidelitate
3.5 Validitate

4. Domenii de utilizare:

·      Psihologie clinică

·      Consiliere psihologică

·      Consiliere școlară

5. Scopul utilizării screening, predicție, diagnostic, monitorizare

6. Utilizatori: psihologi clinicieni sau educaţionali

7. Caracteristici psihice măsurate

Scala WISC-IV oferă o măsură a funcţionării intelectuale generale (CIT) şi a patru indici cognitivi:: Indicele Înţelegerii Verbale (Verbal Comprehension Index) (IIV), Indicele Raţionamentului Perceptiv (Perceptual Reasoning Index) (IRP), Indicele Memoriei de Lucru (Working Memory Index) (IML) şi Indicele Vitezei de Procesare (Processing Speed Index) (IVP). IIV este alcătuit din subteste care măsoară abilităţile verbale utilizând raţionamentul, înţelegerea şi conceptualizarea, iar IRP este alcătuit din subteste ce măsoară raţionamentul perceptiv şi organizarea. IML este alcătuit din subteste care măsoară atenţia, concentrarea şi memoria de lucru, iar IVP este alcătuit din subteste care măsoară viteza de procesare mentală şi grafo-motrică.

WISC-IV are 10 subteste obligatorii şi cinci subteste suplimentare. Similarităţile, Vocabularul şi Înţelegerea sunt cele trei subteste obligatorii cuprinse în Indicele Înţelegerii Verbale. Cele trei subteste obligatorii pentru Indicele Raţionamentului Perceptiv sunt: Cuburile, Concepte grafice şi Matrici. Memorarea numerelor şi Secvenţe de litere şi numere sunt cele două subteste obligatorii pentru Indicele Memoriei de Lucru, iar Codarea şi Căutare de simboluri sunt pentru Indicele Vitezei de Procesare. Toate cele 10 subteste obligatorii, care compun cei patru indici, contribuie în egală măsură la scorul Inteligenţei Generale (CIT).

 8. Modul de utilizare (condiţii de utilizare): Pentru a asigura o bună administrare a scalei este nevoie de familiarizarea cu materialele. Aspectele specifice aplicării fiecărui subtest sunt notate în Manualul de administrare şi cotare. Răspunsurile persoanei evaluate vor fi marcate de către evaluator în Caietul de răspunsuri. Tot aici  se trec şi datele de identificare a subiectului, se completează pagina de analiză şi de sumarizare.
8.1. Grup ţintă:  evaluareacopiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11)

8.2. Durata medie de aplicare: Administrarea subtestelor obligatorii durează în medie 65-80 de minute, pentru majoritatea copiilor. Este de dorit administrarea întregului test într-o singură şedinţă de aplicare. Dacă sunt necesare 2 şedinţe, următoarea ar trebui să aibă loc cât mai repede, preferabil în decurs de o săptămână.

8.3. Modalităţi de aplicare: creion-hârtie.

8.4. Condiţii de aplicare: individual

8.5. Modalităţi de scorare: se realizează în caietul de răspunsuri, cu ajutorul unor grille de cotare oferite la achiziționarea testului, acolo unde este cazul. Capitolul 2 al Manualului de administrare şi cotare oferă detalii referitoare la aspectele referitoare la scorare.

8.6. Durata de scorare:

8.7. Rapoarte generate pe calculator: nu

8.8. Detalii despre cursuri formative în utilizarea şi interpretarea probei:  RTS Romanian Psychological Testing Services SRL.

9. Observaţii: nu este cazul