Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Mod utilizare EVIQ-S

Date de identificare a probei

1.Denumirea probei: Proba de abilități cognitive generale EVIQ-S

2.Acronim: EVIQ-S

3.Autori: Florin-Alin Sava, Laurențiu Maricuțoiu, Ticu Constantin (coordonatori)

4. Autorul traducerii / adaptării probei: nu este cazul, fiind un produs autohton.

5.Descrierea scopului probei: măsoară nivelul de inteligență generală la adolescenți și adulți, în variantă creion-hârtie sau ca software.

6.Versiune avizată: EVIQ-S

7. Forme paralele existente: nu există

8.Manualul testului: 100 de pagini, Editura ArtPress, 2014.

9.Licenţa de producere şi distribuire pentru România: S.C. PSIHO PROIECT S.R.L.

10.Date de contact ale distribuitorului: S.C. PSIHO PROIECT S.R.L. Sediu: Timișoara, Calea Dorobanților, Nr. 3, Județ Timiș, C.U.I.: RO18835144, J35/2222/2006, Cont bancar: RO53 BITRTM1RON017975CC01, deschis la VENETO BANCA Timișoara. Telefon: 0722510471 sau 0731346906. E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

11. Copyright: Rezervat autorilor probei.

12. Preț avizat de către CPR:

Pachetul de start EVIQ-S(conține licența de utilizare a probei pe perioadă nedeterminată (pe viață), un manual de utilizare5 caiete de testare50 foi de răspuns2 seturi de grile pentru cotarea manualăacces gratuit pentru o perioadă de șase luni la aplicația software de aplicare, cotare și interpretare electronică a probeiacces nelimitat la aplicarea creion-hârtie și la cotarea și interpretarea manuală a probei pe toată perioada de valabilitate a licenței sub rezerva utilizării foilor de răspuns originale) – 800 lei (fără TVA) / 992 lei cu TVA. Cheltuielile de curierat sunt suportate de către destinatar.

Abonament anual (opțional) permite accesul la aplicația software de aplicare, cotare și interpretare electronică după expirarea perioadei incluse în pachetul de start. Există două versiuni ale abonamentului anual: economic (100 lei fără TVA, permite până la 50 de cotări electronice / an) și standard (200 lei fără TVA, permite un număr nelimitat de cotări electronice  / an)

Consumabile (utilizatorul poate opta complementar pentru caiete de testare suplimentare și are obligația de a utiliza foi de răspuns originale pentru aplicările de tip creion-hârtie. Prețurile consumabilelor sunt minime (de exemplu 100 de foi de răspuns pot costa 25 de lei, fără TVA), o listă completă cu oferta existentă pentru consumabile fiind disponibilă pe site-ul www.decas.ro.

13.Cuvinte cheie: inteligență generală, aptitudini cognitive generale, potențial cognitiv, inteligență verbală, inteligență non-verbală

Date despre probă şi modul de utilizare:

1.Tip de aviz acordat: perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul: 2015

3. Caracteristici tehnice:

3.1. Bazele teoretice ale testului

3.2. Calitatea materialelor de testare

3.3. Etaloane

3.4. Fidelitate

3.5. Validitate

4.Domenii de utilizare: psihologie educaţională, consiliere școlară și vocațională; psihologia muncii și organizațională; psihologia aplicată în transporturi; psihologia aplicată în servicii; psihologie clinică; psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

5.Scopul utilizării: screening; clasificare/diagnostic; descriere/ planificarea intervenţiilor, predicție

6. Utilizatori: psihologi cu licență în psihologie sau asimilate (ex., consilieri pentru orientare profesională).  

7.Caracteristici psihice măsurate: EVIQ-S este un instrument fundamentat pe cel recunoscut model de inteligență – modelul CHC și are ca rezultat principal reflectarea nivelului general de inteligență printr-un scor IQ. Din rațiuni practice EVIQ-S oferă complementar o estimare a nivelului de inteligență pe două subscale: inteligența verbală, respectiv cea non-verbală. Proba conține și o serie de indicatori de validare a profilului (delta dificultate, infrecvență etc.) pentru a detecta situațiile în care testul este completat la întâmplare (cazul celor lipsiți de motivație pentru a completa testul sau al celor care nu au înțeles instructajul ori itemii probei), precum și situațiile în care se încearcă deliberat obținerea unei performanțe inferioare în contexte cu miză (de exemplu, pentru a obține nemeritat o pensie de handicap simulând o deficiență intelectuală etc.).

8. Modul de utilizare:

8.1. Grup ţintă:Proba este adresată publicului larg, începând cu vârsta de 15 ani. EVIQ-S are un indice de citire Flesch-Kinkaid de 7.3, ceea ce înseamnă că poate fi completată de către o persoană cu un nivel de alfabetizare similar unui elev mediu de clasa a VII-a, conform standardelor internaţionale.

8.2.Durata medie de aplicare: EVIQ-S se aplică cu limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect va trebui să rezolve cât mai multe sarcini în 15 minute. La acest timp se adaugă alte 3-4 minute pentru instructaj și exersarea a patru probleme model.

8.3.Modalităţi de aplicare: EVIQ-S este administrat fie sub formă creion-hârtie, fie electronic, într-o variantă online. Administrarea creion-hârtie presupune ca cel evaluat să încercuiască răspunsurile sale pe un formular A4 (foaie de răspuns) şi să citească sarcinile de rezolvat din caietul de testare. În varianta electronică proba poate fi completată într-o versiune față în față, pe un calculator / tabletă conectat la internet din cabinetul psihologului, sub observarea specialistului, cât și într-o versiune la distanță, prin trimiterea către beneficiar a unei invitații de testare prin e-mail. În acest din urmă caz, în lipsa supravegherii specialistului, există riscul unor distorsiuni în rezultate în lipsa procesului de supraveghere (de exemplu, situația în care cel examinat este ajutat de o altă persoană să completeze testul), risc care revine exclusiv utilizatorului care optează pentru această formă de aplicare.

8.4. Condiţii de aplicare:EVIQ-S poate fi administrat individual sau în grup (preferabil în formațiuni de maximum 20 de persoane). Mediul testării ar trebui să aibă iluminare adecvată şi să fie lipsit de stimuli ce ar putea distrage atenţia subiectului, ar trebui de asemenea să protejeze confidenţialitatea examinatului. Pentru acele persoane care se resimt din motive de sănătate ori din alte cauze şi care din acest motiv s-ar putea să nu fie capabili să dea răspunsuri valide, testarea ar trebui amânată pentru o dată ulterioară.

8.5. Modalități de scorare: EVIQ-S se poate face manual sau automat prin accesarea aplicației online. Scorarea online a rezultatelor este disponibilă inclusiv pentru cazurile în care proba a fost aplicată creion-hârtie, prin introducerea manuală a răspunsurilor date de beneficiar în platforma online disponibilă, în baza unei identificări prealabile cu un nume de utilizator şi parolă. Procedura electronică de scorare și generare a raportului necesită 1 minut / persoană evaluată în cazul în care proba a fost aplicată în regim creion-hârtie, respectiv în numai câteva secunde, dacă proba a fost aplicată electronic. Scorarea online se face utilizând platforma disponibilă pe www.decas.ro.

Utilizatorul poate apela și la cotarea și interpretarea manuală a rezultatelor testului, estimându-se un timp necesar de aproximativ 5 minute / persoană pentru această operație, cu precizarea că în acest caz nu este disponibil un raport generat electronic.

8.6. Durata de scorare: Scorarea electronică se realizează instantaneu. Durata de introducere a datelor este de 1 minut per aplicare. Scorarea manuală necesită aproximativ 5 minute/utilizator, precum și existența unor grile ajutătoare de cotare.

8.7. Rapoarte generate pe calculator: da, disponibil gratuit în primele șase luni de la achiziționarea licenței și opțional, ulterior, prin achiziționarea unui abonament anual.

8.8. Detalii despre cursuri formative: cursurile de formare au un caracter opțional, fiind disponibile la cererea utilizatorului și în funcție de nevoile acestuia, cu o durată variabilă între 4 și 10 ore de training. Utilizatorii interesați pot contacta producătorul și distribuitorul pentru detalii suplimentare.

9.Observații: