Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Mod utilizare PDSQ

DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI

1. Denumirea probeiChestionarul de screening şi diagnostic psihiatric

2. Acronim: PDSQ

3. Autori: Mark Zimmerman.

4. Autorul traducerii şi adaptării versiunii româneşti: AMALIA CIUCA (coordonator), ALBU MONICA

5. Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului probei:

  • PDSQ este primul chestionar de autoevaluare creat în mod explicit pentru a evalua simptomele specifice mai multor tulburări de pe Axa I conform DSM-IV şi realizarea diagnosticului diferenţial în orice context clinic sau de cercetare.

6. Versiuni avizate -

7. Forme paralele existente: -

  • Nu există.

8. Manualul testului

Zimmerman, M. (2010). PDSQ: Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric. Editura ASCR, Cluj.Napoca. Această ediţie cuprinde şi adaptarea şi standardizarea pe populaţia din România. Autori Amalia Ciuca, Monica Albu. Manualul cuprinde 101 pagini.

9. Licenţa de distribuire pentru România:

S.C. COGNITROM S.R.L.

10. Date de contact ale distribuitorului (adresă, telefon/fax, link către pagina de net):

S.C. COGNITROM SRL,

Piata 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca

Tel./fax: 0264/581499

http://www.cognitrom.ro

11. Copyright

  • Pentru varianta în limba engleză toate drepturile rezervate Mark Zimmerman.
  • Pentru ediţia în limba română toate drepturile rezervate S.C. COGNITROM S.R.L.

12. Preţ avizat de către CPR

Preţ: 580 lei. Preţul include TVA.

13. Cuvinte cheie (maxim 5): evaluare Axa I, tulburări psihiatrice, screening, diagnostic.

DATE DESPRE TIPUL DE AVIZ ACORDAT ŞI MODUL DE UTILIZARE

1. Tip aviz acordat: perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul:

3. Caracteristici tehnice

3.1. Bazele teoretice ale testului:

3.2. Calitatea materialelor de testare

3.3. Etaloane:

3.4. Fidelitate:

3.5 Validitate:

4. Domenii de utilizare.

5. Scopul utilizării.       

6. Utilizatori.

Tipuri de utilizatori:

  • psihologi cu drept de liberă practică în psihologie clinică şi psihoterapie.

7. Caracteristici psihice măsurate.

PDSQ permite autoevaluarea simptomele specifice mai multor tulburări de pe Axa I conform DSM-IV. Chestionarul are 125 de itemi si permite obţinerea atât a unui scor general al psihopatologiei cât şi scoruri la subscale specifice, 13 tulburări de pe axa I: tulburare depresivă majoră, tulburare de stress posttraumatic, bulimie/alimentaţie compulsivă, tulburare obsesiv-compulsivă, tulburare de panică, tulburări psihotice, agorafobie, fobie socială, abuz/dependenţă de alcool, abuz/dependenţă de medicamente (droguri), tulburare de anxietate generalizată, tulburare de somatizare, ipohondrie. Chestionarul oferă deasemenea un scor pentru riscul de suicid şi ghiduri pentru realizarea de interviuri suplimentare ulterioare..

8. Modul de utilizare

Se recomandă aplicarea înaintea şedinţelor de evaluare psihologică dar şi pe parcursul tratamentului pentru evaluarea eficienţei acestuia.

8.1. Grup ţintă:

Evaluarea tulburărilor de pe axa I DSM-IV pentru adulţi.

8.2. Durata medie de aplicare

  • Completarea probei durează aproximativ 15-20 de minute.

8.3. Modalităţi de aplicare: creion-hârtie

  • Testele se aplică sub forma creion-hârtie.

8.4. Condiţii de aplicare.

PDSQ poate fi administrat atât individual,cât şi în grup. Încăperea în care va fi completat chestionarul trebuie să fie fără zgomote deranjante, cu lumină suficientă, iar, în cazul în care este administrat unui grup, repartizarea să se facă astfel încât să existe spaţiu suficient pentru a se completa totul în linişte şi într-un cadru privat.

8.5. Modalităţi de scorare.

  • Scorarea se realizează manual.

8.6. Durata de scorare: (ex. se completează pentru fiecare modalitate de scorare în parte)

  • Durata de scorare în varianta creion-hârtie este de aproximativ 5 minute.

8.7. Rapoarte generate pe calculator (da; nu): Nu

8.8. Detalii despre cursuri formative în utilizarea şi interpretarea probei (dacă este cazul):

Nu este cazul.

9. Observaţii -