Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Mod utilizare SMALSI

DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:


1. Denumirea probei:

Chestionarul de evaluarea a strategiilor de învăţare şi a motivaţiei şcolare

2. Acronim: SMALSI
 

3. Autori: Kathy CHATHAM STROUD, Ph.D., Cecil R. REYNOLDS, Ph.D.

4. Autorul traducerii şi adaptării versiunii româneşti: Mihaela PORUMB (coordonator), Dan PORUMB, Anca BĂLAJ, Monica ALBU.

5. Descrierea în maxim 15 cuvinte a scopului probei:

SMALSI este un chestionar care evaluează 10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare, 7 dintre acestea se axează pe punctele tari ale elevului, iar 3 vizează punctele sale slabe.

 6. Versiuni avizate(se completează de către CM):

7. Forme paralele existente:

Nu există.

8. Manualul testului:

Chatham Stroud., K., & Reynolds, C. R. (2010) ediţia în limba română. Chestionar de evaluare a strategiilor de învăţare şi a motivaţiei şcolare. Manual, Editura ASCR, Cluj-Napoca. – cuprinde 188 pagini.Această ediţie cuprinde şi adaptarea şi standardizarea pe populaţia din România, autori: Mihaela Porumb (coordonator), Dan Porumb, Anca Bălaj, Monica Albu.

9. Licenţa de distribuire pentru România:

S.C. COGNITROM S.R.L.

10. Date de contact ale distribuitorului:

S.C. COGNITROM SRL,

Piata 14 Iulie nr. 18, Cluj-Napoca

Tel./fax: 0264/581499

http://www.cognitrom.ro/

11. Copyright :

Pentru ediţia în limba engleză:  © 2006 by Western Psychological Services.

Pentru ediţia în limba română: ©  2010 S.C. COGNITROM S.R.L.

12. Preţ avizat de către CPR.

Preţ: 520 RON. Preţul include TVA.

13. Cuvinte cheie (maxim 5): motivaţia şcolară, strategii de învăţare.

DATE DESPRE TIPUL DE AVIZ ACORDAT ŞI MODUL DE UTILIZARE


1. Tip aviz acordat (se completează de către CM) : perioadă nedeterminată

2. Anul în care a fost acordat avizul: (se completează de către CM) -

3. Caracteristici tehnice (calificative acordate de către CM în procesul de avizare)-

3.1. Bazele teoretice ale testului:

3.2. Calitatea materialelor de testare:
3.3. Etaloane:

3.4. Fidelitate:

3.5 Validitate:

4. Domenii de utilizare (bifate): (se completează de către CM pe baza propunerilor solicitantului şi a analizei efectuate): -

5. Scopul utilizării (bifate): (se completează de către CM pe baza propunerilor solicitantului şi a analizei efectuate) -

6. Utilizatori:

Tipuri de utilizatori:

  • psihologi cu drept de liberă practică în psihologie educaţională şi/sau clinică şi/sau psihoterapie sau licenţiaţi în psihologie.

7. Caracteristici psihice măsurate: maxim 150 de cuvinte.

SMALSI este un chestionar (de autoevaluare) conceput pentru a evalua 10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare, 7 dintre acestea se axează pe punctele tari ale elevului, iar 3 vizează punctele sale slabe. Denumirea scalelor, împreună cu o scurtă definiţie a constructului evaluat de fiecare dintre acestea, este prezentată mai jos:

Puncte tari ale elevului:

  • Strategii de studiu
  • Abilităţi de luare de notiţe /ascultare
  • Strategii de citire /înţelegere
  • Abilităţi de scriere /cercetare
  • Strategii folosite la teste
  • Gestionarea timpului /Tehnici de organizare  

Puncte slabe ale elevului:

  • Motivaţie academică scăzută
  • Anxietatea faţă de teste
  • Dificultăţi de concentrare /atenţie.

8. Modul de utilizare (condiţii de utilizare):

8.1. Grup ţintă:

Chestionar SMALSI – varianta pentru copii (8-12 ani)

Chestionar SMALSI – varianta pentru adolescenţi (8-12 ani)

8.2. Durata medie de aplicare:

SMALSI este un instrument de autoevaluare, a cărui completare ar trebui să dureze între 20 şi 30 de minute.

8.3. Modalităţi de aplicare:

Chestionarul SMALSI (ambele variante) se aplică sub forma  creion-hârtie.


8.4. Condiţii de aplicare

Chestionarul poate fi administrat individual sau în grup, fiind necesar ca elevul sau elevii să răspundă la toţi itemii SMALSI din varianta adecvată vârstei.

8.5. Modalităţi de scorare:

Scorarea se realizează manual (cu ajutorul grilelor de cotare din manualele testelor).

8.6. Durata de scorare:

Durata de scorare în varianta creion-hârtie este de aproximativ 10 minute.

8.7. Rapoarte generate pe calculator: NU

8.8. Detalii despre cursuri formative în utilizarea şi interpretarea probei (dacă este cazul):

Nu este cazul.

9. Observaţii(se completează de către CM dacă este cazul) -