Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Legislatie, acte normative si formulare

Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 46 din 17.01.2018 a rezultatelor Conventiei Nationale din 15 iulie 2017

 

ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL


 • DISPOZIȚIE nr. 4 din 16 iulie 2017 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România (MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2018)
 • LEGE nr. 213 din 27 mai 2004  (*actualizată*) privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizată până la data de 1 februarie 2014*) (MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 1 iunie 2004)
 • HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizată până la data de 14 mai 2013) (MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005)
  • NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizate până la data de 14 mai 2013) (MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005)
  • HOTĂRÂRE nr. 215 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 (MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013)
 • HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006 (a Comitetului director) privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2007)
  • MODIFICATĂ DE HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013)

 

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Documente aprobate în ședința Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România din data de 24 noiembrie 2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019, modificate în ședințele Comitetului director  al Colegiului Psihologilor din România din datele de 07 iunie 2019 și 12 iulie 2019 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 • HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 173 din 05 martie 2019)
  • Anexa 1 - Norme privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică
  • Anexa 2 - Norme privind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
  • Anexa 3 - Norme privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 

Documente aprobate în ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Documente aprobate în ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 04 iulie 2020 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Documente aprobate în ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 18 decembrie 2020 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea I bis

 

 

ALTE ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA


 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 16 aprilie 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 4. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 16.04.2021 - EMISĂ ÎN 07.04.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 16.04.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de petenți

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea temporară la cerere a dreptului de liberă practică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director; Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică; Cererile transmise de către petenți vizând suspendarea temporară a dreptului de liberă practică și Centralizatoarele și notificările reprezentând anexa Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 12 martie 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 3. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 12.03.2021 - EMISĂ ÎN 02.03.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 12.03.2021

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 26 februarie 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 26 februarie 2021

NR. 1. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 26.02.2021 - EMISĂ ÎN 26.01.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 26.02.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect Hotărâre CC - Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru ședințele Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România și ale Convențiilor Filialelor Teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România (varianta revizuită)

Comisia metodologică - feedback/observații/modificări propuse

Iliescu Dragoș - feedback/observații/modificări propuse

Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - feedback/observații/modificări propuse

Nedelcea Cătălin - feedback/observații/modificări propuse

Centralizator dosare bază date atestate - perioada 01.09.2017 - 31.12.2020

Centralizator dosare bază de date forme de exercitare - perioada 01.09.2017 - 31.12.2020

Centralizator dosare furnizori de formare profesională (analizate de către Comisia metodologică) - perioada 01.04.2019 - 31.12.2020

Centralizator contracte de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - perioada 2006 - 31.12.2020

Draft contract supervizare profesionala - structura de psihologie AOPSN

Documente adăugate pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România, la secțiunea Diverse:

Proiect Hotărâre CC - Modificarea Hotărârii Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 3 din 13 martie 2019 privind Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru ședințele Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România

SCD 588 din 09.02.2021 Daniel Constantinescu - adresă în atenția Consiliului Colegiului

SCD 588 din 25.02.2021 - precizări contracte supervizare profesională - adresă în atenția Consiliului Colegiului

Documentele aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România și anexele acestor documente ce conțin date cu caracter personal nu pot fi afișate pe site.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 05 februarie 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 06 februarie 2021

NR. 2. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 05.02.2021 - EMISĂ ÎN 26.01.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 05.02.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea la cerere a dreptului de liberă practică

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director; Documentele reprezentând cererile petenților și documentele privind aspectele sesizate de către Secretariatul Colegiului Psihologilor din România spre competenta soluționare a membrilor Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România; Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică; Centralizatoarele și notificările reprezentând anexa Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale și Cererile transmise de către petenți vizând suspendarea dreptului de liberă practică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 15 ianuarie 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 15 ianuarie 2021

NR. 47. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 15.01.2021 - EMISĂ ÎN 30.12.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 15.01.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect Hotărâre CC - Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru ședințele Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România și ale Convențiilor Filialelor Teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

Raportul privind execuția bugetară pentru anul 2020 și Contestația vizând Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind retragerea dreptului de liberă practică a unui psiholog, membru al Colegiului Psihologilor din România nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 18 decembrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 18 decembrie 2020

NR. 43. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 18.12.2020 - EMISĂ ÎN 03.12.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 18.12.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 12 decembrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 13 decembrie 2020

NR. 44. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 12.12.2020 - EMISĂ ÎN 04.12.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 12.12.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 20 noiembrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 21 noiembrie 2020

NR. 42. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 20.11.2020 - EMISĂ ÎN 16.11.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 20.11.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 13 noiembrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 13 noiembrie 2020

NR. 41. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 13.11.2020 - EMISĂ ÎN 06.11.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 13.11.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 40. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 09.11.2020 - EMISĂ ÎN 30.10.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 09.11.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 12 octombrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 39. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 12.10.2020 - EMISĂ ÎN 30.09.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 12.10.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 septembrie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 38. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 18.09.2020 - EMISĂ ÎN 08.09.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 18.09.2020

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 30 august 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 31 august 2020

NR. 29. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 30.08.2020 - EMISĂ ÎN 10.08.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 30.08.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologie alegeri pentru forurile de conducere ale CPR - evidențiate modificări 2017 + ROFI 2018

Metodologie alegeri pentru forurile de conducere ale CPR - cu modificări integrate

Metodologie alegeri pentru forurile de conducere ale CPR - aprobat CD sedința 26.07.2020

Proiect Hotărâre CC - Procedura de alegeri foruri de conducere CPR (text hotărâre CC)

Proiect - Procedura de alegeri foruri de conducere CPR (stabilire termene de către CC - Art. 1 din procedură)

Link secțiunea Legislație - Anexe - Formulare alegeri

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 22 august 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 23 august 2020

NR. 30. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 22.08.2020 - EMISĂ ÎN 10.08.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 22.08.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și rezoluțiile propuse de Comisia metodologică

Proiect - Hotărâre CD privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Proces verbal ședință CD - 17 iulie 2020

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director; Documentele privind aspectele sesizate membrilor Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România prin adresa nr. 1245 din data de 10.08.2020; Declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică; Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind retragerea din societatea civilă profesională de psihologie pe baza documentelor transmise de petenți și documentele subsecvente hotărârii; Adresa de înaintare nr. 843 din 10.06.2020 Comisia de deontologie și disciplină în atenția Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – propunere sancționare psiholog cu drept de liberă practică G.L.V. și documentele subsecvente; Propunerile înaintate Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România prin adresa Comisiei de deontologie și disciplină nr. 1217 din data de 07.08.2020 și adresa Comisiei de deontologie și disciplină nr. 1219 din data de 07.08.2020 și documentele subsecvente; Contestația R1244 din data de 10.08.2020, formulată de R.H. împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină și documentele subsecvente; Adresă de înaintare CD – Comisia metodologică – ref. solicitare aprobare pachet prerechizite furnizor formare profesională nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 25 iulie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 26 iulie 2020

NR. 27. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 25.07.2020 - EMISĂ ÎN 04.07.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 25.07.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotărâre CD - Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România (aprobată în ședința din data de 10.04.2017)

Hotărâre CD - Procedura privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România (aprobată în ședința din data de 10.04.2017) - varianta word

Link secțiunea Legislație - Anexe - Formulare alegeri

Proiect - Metodologia de alegeri pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România - reprezintă documentul adoptat în anul 2017, la care sunt adăugate aspectele menționate în actualul ROFI (sunt evidențiate atât modificările adoptate de Comitetul director în data de 10 aprilie 2017, cât și prevederile din ROFI adoptat în ședința Convenției Naționale din data de 24 noiembrie 2018)

Proiect - Metodologia de alegeri pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România - reprezintă documentul în care au fost integrate toate modificările (CD 2017 + ROFI actual)

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 17 iulie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 17 iulie 2020

Proces verbal ședință CD - 17 iulie 2020

NR. 28. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 17.07.2020 - EMISĂ ÎN 06.07.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 17.07.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și rezoluțiile propuse de Comisia metodologică

Proces verbal ședință CD - 24 iunie 2020

Proiectul - Hotărârea CD privind formularea unei plângeri penale - propunere înaintată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România prin adresa Comisiei de deontologie și disciplină nr. 842 din data de 10.06.2020 și textul plângerii penale, Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 04 iulie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 04 iulie 2020

NR. 26. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 04.07.2020 - EMISĂ ÎN 19.06.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 04.07.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect Hotărâre CC - Modificare Hotărârea CC nr. 4 din 2019, Art. 5

Proiect Hotărâre CC - Modificare Hotărârea CC nr. 4 din 2019, Art. 21

Amendamente Proiect Hotărâre CC - Modificare Hotărârea CC nr. 4 din 2019, Art. 21 (Turc Mirela - vicepreședinte Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională)

Proiect Hotărâre CC - Procedura de alegeri pentru forurile de conducere ale CPR

Amendamente Proiect Hotărâre CC - Procedura de alegeri pentru forurile de conducere ale CPR (Vlad Christian - președinte filiala Satu Mare)

Contestația vizând Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică a unui psiholog, membru al Colegiului Psihologilor din România, Contestația vizând Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind retragerea dreptului de liberă practică a unui psiholog, membru al Colegiului Psihologilor din România și Procesul verbal aferent ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România desfășurată în 23 mai 2019 nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal. 

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 24 iunie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proces verbal ședință CD - 24 iunie 2020

NR. 25. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 24.06.2020 - EMISĂ ÎN 14.06.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 24.06.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Proces verbal ședință CD - 27 martie 2020

Proces verbal ședință CD - 18 mai 2020

Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 12 din 31.10.2019, alături de documentele comunicate membrilor Comitetului director pentru a fi analizată plângerea prealabilă și Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal. 

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 19 iunie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România - 19 iunie 2020

NR. 16. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 19.06.2020 - EMISĂ ÎN 21.04.2020

NR. 24. DISPOZIȚIE MODIFICARE DISPOZIȚIE NR. 16 DIN 21.04.2020 - EMISĂ ÎN 09.06.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 19.06.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

778 29 05 2020 Raport audit financiar Colegiul Psihologilor - anul 2019

779 29 05 2020 Scrisoare de recomandari catre managementul CPR - ref. audit financiar 2019

Proiect Hotarare CC - Procedura de alegeri foruri de conducere CPR

Proiect Hotarare CC - Modificare Hotararea 4 din 2019, Art. 21

Proiect Hotarare CC - Modificare Hotararea 4 din 2019, Art. 5

Contestația vizând Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică a unui psiholog, membru al Colegiului Psihologilor din România, Contestația vizând Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind retragerea dreptului de liberă practică a unui psiholog, membru al Colegiului Psihologilor din România și Procesul verbal aferent ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România desfășurată în 23 mai 2019 nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 05 iunie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 26 iunie 2020

NR. 19. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 05.06.2020 - EMISĂ ÎN 17.05.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 05.06.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Centralizator amendamente pentru proiectul de lege PL-x 431/2019

Centralizator amendamente pentru proiectul de lege PL-x 560/2019

Centralizator amendamente pentru proiectul de lege PL-x 528/2019

Tabel amendamente agreate de grupul de lucru pentru proiectul de lege PL-x 431/2019

Tabel amendamente agreate de grupul de lucru pentru proiectul de lege PL-x 528/2019

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 mai 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 18. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 18.05.2020 - EMISĂ ÎN 05.05.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 18.05.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de comisiile aplicative și Comisia metodologică

Proiect - Hotărâre CD privind prelungirea perioadei de desfășurare a interviurilor pentru acces în profesie și schimbare a treptei profesionale în sistem online

Proiect - Hotărâre CD privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Proces verbal ședință CD - 06.02.2020

Proces verbal ședință CD - 27.03.2020

Documente adăugate la punctul Diverse de pe ordinea de zi a ședinței CD din data de 18.05.2020:

Adresă Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor (R 691 din 07.05.2020) în atenția membrilor Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - referitor la modificare Anexa 4

Anexele Proiectului Hotărârii CD privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică, Proiectul privind Hotărârea CD pentru formularea unei plângeri penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (pentru P.A.), alături de documentele ce însoțesc acest proiect, Proiectul privind plângerea penală formulată în conformitate cu Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 6 din 27 martie 2020 (pentru C.I.), alături de documentele ce însoțesc acest proiect și Procesele verbale ale ședințelor comisiilor aplicative și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director de către comisiile aplicative și Comisia metodologică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 14 mai 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 17. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 14.05.2020 - EMISĂ ÎN 27.04.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 14.05.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proiect - Hotărâre CC de solicitare a suspendării și amânării cu 45 de zile a dezbaterilor din Parlamentul României cu privire la proiectele de lege referitoare la profesia de psiholog - PL-x 431/2019, PL-x 528/2019, PL-x 560/2019 -, în vederea propunerii de modificare și completare a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România

Proiect - Hotărâre CC privind înființarea unei Comisii în vederea elaborării propunerii de modificare și completare a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 27 martie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – 27 martie 2020

NR. 11. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 27.03.2020 - EMISĂ ÎN 10.03.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 27.03.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de comisiile aplicative și Comisia metodologică

Proiect - Hotărâre CD privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Proiect - Hotărâre CD privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale

Documente adăugate la punctul Diverse de pe ordinea de zi a ședinței CD din data de 27.03.2020:

Proiect - Hotărâre CD privind desfășurare interviuri acces în profesie și schimbare de treaptă online

Proiect - Hotărâre CD privind Procedură recunoaștere (integrate observații CNRED)

Anexele Proiectului Hotărârii CD privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică, Anexa Proiectului Hotărârii CD privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale, Proiectul privind Hotărârea CD pentru încetarea dreptului de liberă practică și radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică (pentru Z.R.V.), alături de documentele ce însoțesc acest proiect, Proiectul privind Hotărârea CD pentru formularea unei plângeri penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (pentru C.I.), alături de documentele ce însoțesc acest proiect și Procesele verbale ale ședințelor comisiilor aplicative și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director de către comisiile aplicative și Comisia metodologică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 27 martie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 10. DISPOZIȚIE REVOCARE DISPOZIȚIE NR. 7 DIN 24.02.2020 - EMISĂ ÎN 10.03.2020

NR. 7. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 27.03.2020 - EMISĂ ÎN 24.02.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 27.03.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 25 martie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 9. DISPOZIȚIE REVOCARE DISPOZIȚIE NR. 6 DIN 24.02.2020 - EMISĂ ÎN 10.03.2020

NR. 6. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 25.03.2020 - EMISĂ ÎN 24.02.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 25.03.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 06 februarie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 06 februarie 2020:

Hotărâre CD Nr. 2 din 06.02.2020 privind rezoluțiile propuse de comisiile aplicative și Comisia metodologică

Proces verbal ședința CD din data de 17.01.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – 06 februarie 2020

NR. 4. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 06.02.2020 - EMISĂ ÎN 27.01.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 06.02.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de comisiile aplicative și Comisia metodologică

Proces verbal ședința CD - 17.01.2020

Procesele verbale ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director de către comisiile aplicative și Comisia metodologică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal. 

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 06 februarie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 3. DISPOZIȚIE REVOCARE DISPOZIȚIE NR. 2 DIN 09.01.2020 - EMISĂ ÎN 27.01.2020

NR. 2. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 06.02.2020 - EMISĂ ÎN 09.01.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 06.02.2020

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 17 ianuarie 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 17 ianuarie 2020:

Hotărâre CD Nr. 1 din 17.01.2020 privind rezoluțiile propuse de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie

Proces verbal ședința CD din data de 12.12.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – 17 ianuarie 2020

Proces verbal ședința CD - 17.01.2020

NR. 1. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 17.01.2020 - EMISĂ ÎN 07.01.2020

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 17.01.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie

Proces verbal ședința CD - 12.12.2019

Procesele verbale și anexele ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie și ofertele transmise de potențialii furnizori de servicii pentru activitatea de audit economic nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 12 decembrie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – 12 decembrie 2019

Proces verbal ședința CD - 12 decembrie 2019

NR. 31. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 12.12.2019 - EMISĂ ÎN 02.12.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 31.10.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de comisiile aplicative și Comisia metodologică

Proces verbal ședința CD - 31.10.2019 

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 31 octombrie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 31 octombrie 2019

Proces verbal ședința CD - 31 octombrie 2019

NR. 26. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 31.10.2019 - EMISĂ ÎN 19.10.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 31.10.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărâre CD privind rezoluțiile propuse de comisiile aplicative și Comisia metodologică

Proiect - Hotărâre CD privind procedura de suspendare și procedura de renunțare la exercițiul dreptului de liberă practică (document avizat juridic final)

Proces verbal ședința CD - 10.09.2019

Procesele verbale ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director de către comisiile aplicative și Comisia metodologică, proiectele de hotărâri ale Comitetului director ce vizează formularea unor plângeri penale, proiectul de hotărâre a Comitetului director ce vizează încetarea dreptului de liberă practică și radierea din RUP pentru un psiholog cu drept de liberă practică și Procesul verbal aferent ședinței Comitetului director din data de 12 iulie 2019, nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 10 septembrie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 10 septembrie 2019

Proces verbal ședința CD - 10 septembrie 2019

NR. 24. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 10.09.2019 - EMISĂ ÎN 30.08.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 10.09.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralizator forme de exercitare FINAL - ședința CD din 10.09.2019

Proces verbal ședința CD - 12.08.2019 

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică nu poate fi afișat pe site, acest document conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 12 august 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 12 august 2019

Proces verbal ședința CD - 12 august 2019

NR. 20. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 12.08.2019 - EMISĂ ÎN 30.07.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 12.08.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralizator forme de exercitare - ședința CD din 12.08.2019

Centralizator Manifestări profesionale - ședința CD din 12.08.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea I - Universități - ședința CD din 12.08.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea II - Asociații - ședința CD din 12.08.2019

Proces verbal ședința CD - 19 iulie 2019

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică nu poate fi afișat pe site, acest document conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința extraordinară a Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România, convocată pentru data de 13 iulie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 15. Dispozitie convocare Conventia Nationala in 13.07.2019 - emisa in 29.05.2019

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Convenției Naționale - 13.07.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport analiză financiară Colegiul Psihologilor din România (perioada 2011 - 2018)

Raport audit economic Colegiul Psihologilor din Romania (pentru anul 2018)

Raport audit juridic Colegiul Psihologilor din România (perioada 01.01.2013 - 10.01.2018)

Proiect Hotărâre Convenția Națională 13.07.2019 - declanșare alegeri anticipate

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 19 iulie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 19 iulie 2019

Proces verbal ședința CD - 19 iulie 2019

NR. 18. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 19.07.2019 - EMISĂ ÎN 13.07.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 19.07.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Draft Hotărâre CD din 19.07.2019 - modificarea Hotărârii CD nr. 3 din 2013

Draft Hotărâre CD din 19.07.2019 - Standardele privind activitatea de expertiză psihologică

Draft Anexă Hotărâre CD din 19.07.2019 - Standardele privind activitatea de expertiză psihologică

Proiect privind Procedura de înscriere în registrul experților psihologi

Declarația pe propria răspundere înregistrare în Registrul experților psihologi

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 11 iulie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România desfășurată în data de 12 iulie 2019

NR. 16. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 11.07.2019 - EMISĂ ÎN 29.06.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 11.07.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect privind standardele pentru activitatea de expertiza - propunere pentru specialitatea psihopedagogie speciala

SCD 1392 25.04.2019 Adresa inaintare CD - Solicitare amendare Hot. 3 din 2013

SCD 1928 06.06.2019 Propunere privind amendarea Hotararii CPR Nr. 3 din 2013 (formular amendamente)

SCD 1475 06 05 2019 Roman Nicoleta Maria - Solicitare amendare Hot. 3 din 2013

Proiect Hotarare CD inregistrare forme de exercitare (propunere filiala Buzau)

Centralizator forme de exercitare - sedinta CD 11.07.2019

Proces verbal sedinta CD - 29.04.2019

Draft Hotarare CD - introducerea unei coloane suplimentare in RUP referitoare la perioada de suspendare (propunere de completare a Ordinii de zi a ședinței CD din data de 11 iulie 2019)

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică nu poate fi afișat pe site, acest document conținând informații cu caracter personal. 

Procesele verbale aferente ședințelor Comitetului director din data de 13 martie 2019 și 07 iunie 2019 nu pot fi afișat pe site, aceste documente, spre deosebire de procesul verbal aferent ședinței online a Comitetului director din data de 29 aprilie 2019, conținând informații cu caracter personal.
Minuta ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 și Minuta ședinței Comitetului director din data de 07 iunie 2019 sunt afișate pe site, în conformitate cu prevederile ROFI.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 07 iunie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 07 iunie 2019

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 07 iunie 2019

NR. 14. DISPOZIȚIE RECONVOCARE CD ÎN 07.06.2019 - EMISĂ ÎN 28.05.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 07.06.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amendare_Modificare norme CD_Competente_Formare_Atestare_varianta 03.05.2019

Amendare_Modificare norme CD_Competente_Formare_Atestare_varianta 03.05.2019 - feedback Vlad Christian

Proiect privind standardele pentru activitatea de expertiza - propunere pentru specialitatea psihopedagogie speciala

Proiect privind criteriile pentru decontarea serviciilor psihologice pentru persoanele cu TSA

Adresa inaintare CC - amendare Hotararea CPR nr. 3 din 2013

Adresa inaintare scoatere la concurs post consilier juridic cu activitate dedicata pentru CDD - in atentia CD (revizuire 28.05.2019)

Rezolutii propuse spre aprobare de Comisia metodologica - sedinta CD 07.06.2019

Centralizator Furnizori de formare profesionala - Partea I - UNIVERSITATI - MASTERATE - sedinta CD 07.06.2019

Centralizator Furnizori de formare profesionala - Partea II - ASOCIATII - sedinta CD 07.06.2019

Proces verbal sedinta CD - 29.04.2019

Nr. 15. Dispozitie convocare Conventia Nationala in 13.07.2019 - emisa in 29.05.2019

Procesul verbal aferent ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 nu pot fi afișat pe site, acest document, spre deosebire de procesul verbal aferent ședinței online a Comitetului director din data de 29 aprilie 2019, conținând informații cu caracter personal.
Minuta ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 este afișată pe site, în conformitate cu prevederile ROFI. 

 

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 23 mai 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 23 mai 2019

MINUTA ședință Consiliul Colegiului Psihologilor din România 23.05.2019

EXTRAS Minută ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 23.05.2019

NR. 12. DISPOZIȚIE CONVOCARE CONSILIU ÎN 23.05.2019 - EMISĂ ÎN 22.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 23.05.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul de modificare a Hotărârii CC pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie și a modificării Anexei Hotărârii CC pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie (amendarea anexei aferentă normelor privind supervizarea profesională)

Adresa de înaintare nr. SCD 1392/25.04.2019 privind amendarea Hotărârii CPR nr. 3/2013

Cererea nr. SCD 1318/19.04.2019 înaintată de Președintele filialei București a Colegiului Psihologilor din România membrilor Consiliului Colegiului (implicit membrilor Comitetului director)

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 23 mai 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 11. DISPOZIȚIE RECONVOCARE CD ÎN 23.05.2019 - EMISĂ ÎN 22.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 23.05.2019

ORDINEA DE ZI (revizuită în data de 03.05.2019) A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 23.05.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revizuirea / modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică și a Anexelor 1, 2 și 3, aferente Hotărârii CD (amendarea Hotărârii CD nr. 1/2019 și a anexelor 1, 2 și 3)

Adresa de înaintare nr. SCD 1391/25.04.2019 – Înființarea Comisiei de psihologie clinică medicală

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 10 mai 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 10. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 10.05.2019 - EMISĂ ÎN 15.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 10.05.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 29 aprilie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 9. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 29.04.2019 - EMISĂ ÎN 15.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 29 APRILIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralizator forme de exercitare - ședința CD 29.04.2019

Centralizator Manifestări profesionale - ședința CD 29.04.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea I - Masterate - ședința CD 29.04.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea II - Asociații - ședința CD 29.04.2019

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică și procesul verbal aferent ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal. Minuta ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 este afișată pe site, în conformitate cu prevederile ROFI.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința CD și ședința CC din 13 martie 2019

657 14 03 2019 Minuta Sedinta CC 13.03.2019

NR. 4. DISPOZITIE CONVOCARE CC IN 13.03.2019 - EMISA IN 20.02.2019

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 13 MARTIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Proiect modificare organigrama CPR

Proiect Hotarare CC - motodologie vot electronic

Anexa Proiect Hotarare CC - metodologie vot electronic

Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Ghid pentru solicitanti si utilizatori

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința CD și ședința CC din 13 martie 2019

656 14 03 2019 Minuta Sedinta CD 13.03.2019

NR. 3. DISPOZITIE CONVOCARE CD IN 13.03.2019 - EMISA IN 20.02.2019

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI COMITETULUI DIRECTOR - 13 MARTIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 18 februarie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NR. 2. DISPOZITIE CONVOCARE CC IN 18.02.2019 - EMISA IN 17.01.2019

 ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 18 FEBRUARIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La solicitarea colegilor din Consiliul Colegiului pe ordinea de zi, la secțiunea Diverse, au fost transmise documente pentru ședință, respectând termenul legal (sunt acele documente care nu se regasesc menționate în Ordinea de zi)

Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Proiect modificare organigrama CPR

Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Ghid pentru solicitanti si utilizatori

Proiect Hotarare CC - motodologie vot electronic

Anexa Proiect Hotarare CC - metodologie vot electronic

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 februarie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NR. 1. DISPOZITIE CONVOCARE CD IN 18.02.2019 - EMISA IN 17.01.2019

 ORDINEA DE ZI A SEDINTEI COMITETULUI DIRECTOR - 18 FEBRUARIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 11 ianuarie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAS din PROCESUL - VERBAL al Ședinței Comitetului director și a Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019 (proces verbal aprobat în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019, în conformitate cu procedura stabilită în cadrul ședinței Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din data de 22 septembrie 2018 și completată în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019)

DISPOZITIE NR. 36 DIN 11.12.2018 - CONVOCARE SEDINTA CD + CC SEMNAT

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI COMITETULUI DIRECTOR SI CONSILIULUI COLEGIULUI - 11 IANUARIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAS din PROCESUL - VERBAL al Ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2018 (proces verbal aprobat în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 februarie 2019, în conformitate cu procedura stabilită în cadrul ședinței Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din data de 22 septembrie 2018 și completată în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDINEA DE ZI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dispoziția nr. 31 din 08 octombrie 2018 privind Convocarea ședinței Comitetului Director 09 noiembrie 2018 / 10 noiembrie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 22 septembrie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAS din PROCESUL - VERBAL al Ședinței Comitetului director și a Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 22 septembrie 2018 (proces verbal aprobat în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019, în conformitate cu procedura stabilită în cadrul ședinței Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din data de 22 septembrie 2018 și completată în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTĂRÂRI ADOPTATE

LISTE DE PREZENȚĂ

ORDINEA DE ZI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 26 din 24.08.2018 pentru modificarea Dispoziției Președintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 21 din 22.06.2018 privind convocarea ședinței Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România

Dispozitia nr 25 din 22.08.2018 - convocare sedinta CD si CC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 02 iulie 2018

HOTĂRÂRI ȘI PROCES VERBAL

ORDINEA DE ZI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 21 din 22.06.2018 - Privind convocarea Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 19 din 31 mai 2018 - Privind plata cotizației anuale aferentă primului atestat de liberă practică obținut

Dispoziția nr. 18 din 31 mai 2018 - Convocarea ședinței Comitetului Director in data de 02 iulie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Consiliului și Comitetului director din 09 martie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 13 din 19 februarie 2018 privind unele măsuri de natură financiară

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispozitia nr. 7 din 06.02.2018 - Convocare CD si CC 9 martie 2018

Dispozitie nr. 6 din 06.02.2018 

Dispozitie nr. 5 din 06.02.2018

Dispozitia nr. 4 din 05.02.2018 - privind revocarea unor dispozitii nepublicate in Monitorul Oficial

Dispozitia nr. 3 din 05.02.2018 - privind anularea unor stampile

Dispozitia nr. 2 din 05.02.2018

Dispozitia nr. 1 din 05.02.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Consiliului și Comitetului director din 24 noiembrie 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Consiliului și Comitetului director din 06 octombrie 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sedinta comuna a Consiliului si Comitetului director din 01 septembrie 2017 - Deblocarea activitatii CPR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Convenția Națională din 15 iulie 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comuna a Consiliului și Comitetului director din 10 aprilie 2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXE - FORMULARE - PROCESE VERBALE ALEGERI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------