Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 17 septembrie 2021

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 septembrie 2021:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 49 din 18 septembrie 2021 privind abrogarea unor acte normative emise de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 29 septembrie 2021

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 50 din 18 septembrie 2021 pentru abrogarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 10/2019 privind aprobarea Standardelor privind activitatea de expertiză

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 52 din 18 septembrie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 20 octombrie 2021

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 51 din 18 septembrie 2021 privind o contestație împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România; Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 39 din 01 august 2021 privind o contestație împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România pentru care a fost aprobată comunicarea hotărârii către petent; Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 40 din 01 august 2021 privind o contestație împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România pentru care a fost aprobată comunicarea hotărârii către petent și Cererile petenților, membri ai Colegiului Psihologilor din România, sesizările Secretariatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau alte documente aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 septembrie 2021

NR. 26. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 17.09.2021 - EMISĂ ÎN 28.08.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 17.09.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019, Anexa 2 - Norma privind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (proiectul include și Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Anexele reprezentând opisurile dosarelor înaintate Colegiului Psihologilor din România de către furnizorii de formare profesională - actualizate, în conformitate cu Hotărârea adoptată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România)

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019, Anexa 3 - Norma privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind abrogarea unor acte normative - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 6/2018 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 7/2018

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind abrogarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 10/2019

Documentele privind Contestația R1570 din data de 29.07.2021, formulată de C.M.C. împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România și documentele subsecvente; cererile petenților, membri ai Colegiului Psihologilor din România și/sau cele reprezentate de sesizările Secretariatului Colegiului Psihologilor din România cu privire la aspecte aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.