Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 04 decembrie 2021

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 05 decembrie 2021

NR. 38. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 04.12.2021 - EMISĂ ÎN 25.11.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 04.12.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Proiect - Opisurile dosarelor înaintate Colegiului Psihologilor din România pentru: înregistrarea cabinetului individual de psihologie; înregistrarea de mențiuni pentru cabinetul individual de psihologie; înregistrarea societății civile profesionale de psihologie; înregistrarea de mențiuni pentru societatea civilă profesională de psihologie; înregistrarea cabinetelor asociate; înregistrarea de mențiuni pentru cabinetele asociate; înregistrarea structurii de psihologie; înregistrarea de mențiuni pentru structura de psihologie (modificarea Anexei 4 și elaborarea de anexe distincte, prin depunerea de documente raportat la finalizarea procesului de scanare și arhivare)

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor ce conține rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România; Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică; Documentele privind Contestația SCD 22817 din data de 11.11.2021, formulată de M.D.I. împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România și documentele subsecvente; Documentele privind Contestația SCD 22862 din data de 15.11.2021, formulată de E.B. împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România și documentele subsecvente și Cererile petenților, membri ai Colegiului Psihologilor din România, sesizările Secretariatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau alte documente/spețe aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.