Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL FURNIZORILOR DE SERVICII PSIHOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PENTRU PERSOANELE DIAGNOSTICATE CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST (Registrul TSA)

Prezenta procedură de înscriere în "Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist - Registrul TSA" este elaborată în conformitate cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României cu numărul 173 din data de 5 marte 2019 și Normele Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisiei de psihologie clinică si psihoterapie privind certificarea competențelor în intervenția psihologică pentru copiii cu tulburări din spectrul autist, norme aprobate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în data de 07 iunie 2019.

Procedura de înscriere în "Registrul TSA" implică parcurgerea următoarelor etape (descarcă procedura)

Vă rugăm să descărcați DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE (GDPR) - Declarație GDPR pe propria răspundere - certificare competențe TSA și înscriere în Registrul național, să o tipăriți, completați, semnați, astfel:

  • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog titular, declarația trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ștampilată cu ștampila formei de exercitare și semnată;
  • Dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare (cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate), în calitate de psiholog angajat, declarația trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică anagajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologului angajat își desfășoară activitatea, ștampilată cu ștampila formei de exercitare și semnată atât de către psihologul angajat, cât și de către titularul formei de exercitare.

În formularul de înregistrare va trebui să încărcați imaginea declarației de mai sus: format PDF sau JPEG - imagine scanată sau poză realizată cu telefonul - dimensiune max. 10 MB

În cazul în care aveți dificultăți la completarea și transmiterea acestui formular, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: TSA@alegericpr.ro 

COMPLETARE FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL TSA

Informații despre deținătorul atestatului de liberă practică

5 cifre

Informații despre forma de exercitare a profesiei (CIP / SCPP / Cabinete asociate)

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb

 

Pentru a face dovada formării profesionale de specialitate, încărcați aici documentul/documentele doveditoare pentru una dintre următoarele trei variante:

1. dovada parcurgerii unui program internațional de formare profesională de lungă durată sau scurtă durată de minimum 40 de ore într-o metodă de intervenție validată științific în TSA, avizată de Colegiul Psihologilor din România;

sau

2. dovada parcurgerii unui curs de formare continuă avizat de Colegiul Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite) în domeniul intervențiilor psihologice validate științific în TSA;

sau

3. dovada experienței profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minim 2 ani, astfel: contract individual de muncă + fișa postului + recomandare de la un specialist în domeniu și/sau recomandare de la un specialist în domeniu pentru psihologii titulari ai unei forme de exercitare a profesiei.

Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea documentului/documentelor. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb
Vă rugăm să selectați fișierul cu imaginea Declarației pe propria răspundere, completată, semnată, parafată și ștampilată. Tipuri de fișiere permise: jpg,jpeg,png,pdf Dimensiune maxima: 10Mb