Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România


Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – 17 iulie 2020

Dragi colegi,

În data de 17 iulie 2020 s-a desfășurat ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, ședință convocată prin Dispoziția Președintelui Colegiului Psihologilor din România nr. 28 din data de 06 iulie 2020.

Vă prezentăm în continuare rezoluțiile exprimate de către membrii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru documentele aflate pe ordinea de zi:

  • Au fost aprobate rezoluțiile propuse de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie (aferente ședințelor desfășurate în data de 25 iunie 2020 și data de 08 iulie 2020), rezoluțiile propuse de Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională (aferente ședinței desfășurată în data de 02 iulie 2020) și rezoluțiile propuse de Comisia metodologică (aferente ședințelor desfășurate în data de 29 iunie 2020 și data de 14 iulie 2020), ședințe în cadrul cărora au fost analizate dosarele transmise de filialele teritoriale pentru: accesul în profesie, obținerea regimului autonom de exercitare a profesiei, schimbare de treaptă profesională, forme de exercitare,  avizare/reavizare furnizori de formare profesională și avizare/reavizare manifestări profesionale;
  • Membrii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România au hotărât depunerea unei plângeri penale, ca urmare a propunerii înaintată de către Comisia de deontologie și disciplină;
  • A fost aprobată de către membrii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Dispoziția nr. 23 - Dispoziție înființare grup de lucru proiecte lege profesia de psiholog - emisă în data de 20.05.2020;
  • A fost aprobat procesul verbal aferent ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România desfășurată în data de 24 iunie 2020.

Vă adresăm rugămintea de a urmări informările transmise pe următoarele canale de comunicare: site-ul Colegiului Psihologilor din România www.alegericpr.ro, adresele de e-mail și pagina de facebook a Colegiului Psihologilor din România - https://www.facebook.com/restartcolegiulpsihologilor/

Multă sănătate, dragi colegi!

Laura Cristina Pătruț
Director executiv
Colegiul Psihologilor din România