Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

  

Răspuns clarificări solicitate Guvernului României cu privire la măsurile economice de care pot beneficia psihologii din formele de exercitare 

Dragi colegi,

Astfel cum v-am comunicat, la data de 02.04.2020, Colegiul Psihologilor din România a transmis Guvernului României Adresa nr. 540 prin care au fost solicitate o serie de clarificări referitoare la condițiile de acordare a indemnizației pentru psihologii care își desfășoară activitatea în forme de exercitare ale profesiei, indemnizație prevăzută de dispozițiile OUG nr. 30/2020, cu completările și modificările ulterioare.

Prin Adresa nr. 264/2162/DPBS/23.04.2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a răspuns la Adresa CPR nr. 540/02.04.2020.

Totodată, vă informăm că, potrivit art. V din OUG nr. 53/2020, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie (pentru psihologii care își desfășoară activitatea în forme de exercitare ale profesiei) s-a prelungit cu 5 zile lucrătoare, calculate de la data intrării în vigoare a OUG nr. 53/2020 (21.04.2020), ultima zi de depunere a documentelor fiind 28.04.2020, inclusiv.

Colegiul Psihologilor din România

Laura Cristina Pătruț
Director executiv