Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 10 septembrie 2019

Stimați colegi,

În data de 10 septembrie 2019 s-a desfășurat ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, ședință convocată de președintele Colegiului prin Dispoziția nr. 24 din data de 30 august 2019. Numărul membrilor Comitetului director participanți la ședință a asigurat condiția de cvorum, fiind aprobate următoarele documente:

  • Centralizator atestate de liberă practică;
  • Centralizator forme de exercitare;
  • Proces verbal ședința Comitetului director din 12 august 2019.

Au fost analizate și aprobate de membrii Comitetului director rezoluțiile propuse de comisiile aplicative în cadrul următoarelor ședințe din lunile august și septembrie 2019: 23 august (ședința Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională), 29 august și 06 septembrie (ședințele Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie) și 30 august (ședința Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), practic toate dosarele care au fost recepționate la Secretariatul Colegiului și înregistrate în baza de date anterior derulării ședințelor.


Astfel, în cadrul ședințelor mai sus amintite, au fost analizate dosarele și propuse pentru ședința Comitetului director din data de 10 septembrie 2019 rezoluții pentru următoarele documente profesionale:


Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională: dosarele pentru acces în profesie de la filialele teritoriale București, Bihor, Buzău, Cluj, Constanța, Maramureș și dosarele pentru forme de exercitare;


Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor: dosarele pentru acces în profesie de la filialele teritoriale București, Arad, Constanța, Tulcea și dosarele pentru forme de exercitare;


Comisia de psihologie clinică și psihoterapie: dosarele pentru acces în profesie de la filialele teritoriale București, Alba, Arad, Bihor, Cluj, Constanța, Buzău, Ialomița, Galați, Maramureș, Sălaj, Vrancea, Bacău, Dâmbovița, Mureș, Vâlcea, Brașov, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Timiș, Tulcea, dosarele pentru forme de exercitare, dosarele pentru schimbarea regimului de exercitare a profesiei - obținerea autonomiei profesionale și cele pentru schimbare de treaptă ca urmare a interviurilor susținute în cadrul ședinței din data de 06 septembrie 2019.


Documentele profesionale validate de membrii Comitetului director au fost tipărite și vor fi expediate la filialele teritoriale pentru ca D-voastră să puteți intra în posesia acestora, președinții filialelor teritoriale și specialiștii în relații publice de la filialele teritoriale urmând a fi înștiințați, începând cu data de 16 septembrie, despre expedierea documentelor profesionale.

Vă rugăm să accesați datele afișate pe site, la secțiunea Filiale, pentru a lua legătura cu reprezentanții filialelor în vederea ridicării documentelor profesionale.

De asemenea, pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Registre, vor fi actualizate registrele cu rezoluțiile aprobate de membrii Comitetului director în ședința din data de 10 septembrie 2019, RUP Partea I – Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică și RUP Partea II – Registrul formelor de exercitare.

Laura Cristina Pătruț
Director executiv
Colegiul Psihologilor din România