Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 12 august 2019

Stimați colegi,

 

În data de 12 august 2019 s-a desfășurat ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, ședință convocată de președintele Colegiului prin Dispoziția nr. 20 din data de 30 iulie 2019. Numărul membrilor Comitetului director participanți la ședință a asigurat condiția de cvorum, fiind aprobate următoarele documente:

  • Centralizator atestate de liberă practică;

  • Centralizator forme de exercitare;

  • Centralizator Manifestări profesionale;

  • Centralizator Furnizori de formare profesională – Partea I – Masterate;

  • Centralizator Furnizori de formare profesională – Partea II – Asociații;

  • Proces verbal ședința Comitetului director din 19 iulie 2019.

În zilele următoare vor fi tipărite toate documentele profesionale validate de membrii Comitetului director și vor fi expediate la filialele teritoariale pentru ca D-voastră să puteți intra în posesia acestora.

De asemenea, pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Registre, vor fi actualizate registrele cu rezoluțiile aprobate de membrii Comitetului director.

 

Laura Cristina Pătruț

Director executiv

Colegiul Psihologilor din România