Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Dragi colegi,

În data de 07 iunie 2019, la sediul Colegiului Psihologilor din România, s-a derulat ședința Comitetului director.

În cadrul ședinței Comitetului director au fost prezentate, discutate și aprobate următoarele aspecte:

1. amendarea Hotărârii Comitetului director nr. 1 din 11 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României în data de 05 martie 2019, principalele modificările aprobate vizând: 

  • revenirea la accesul în profesie cu ciclul licență absolvit, cu excepția specialităților psihoterapie și consiliere psihologică, specialități pentru care accesul în profesie impune și absolvirea unui program specific complementar de lungă durată avizat de Colegiul Psihologilor din România;
  • accesul în profesie se va realiza prin interviu la filiala teritorială, până la adoptarea metodologiei de evaluare a candidaților;
  • obținerea regimului de exercitare autonom, pentru treapta de specializare practicant, presupune absolvirea unui program de master în psihologie  (domeniu general de specializare) sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii și finalizarea perioadei de supervizare obligatorii cu un raport favorabil, perioadă de supervizare care trebuie să fie de minimum un (1) an;
  • obținerea treptei de specialist include cerința absolvirii unui program de master în psihologie (domeniu general de specializare) sau deținerea titulului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii;
  • pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data intrării în vigoare a normelor, obținerea dreptului de liberă practică se va putea realiza și în baza procedurilor aplicabile anterior datei de 05.03.2019, pentru absolvenții care la momentul intrării în vigoare a normelor se aflau înscriși într-un program de formare complementară și pentru psihologii aflați pe treapta de practicant.

Toate aceste modificări își vor produce efecte legale după publicarea în Monitorul Oficial al României a amendamentelor votate de membrii Comitetului director, publicare ce va impune și modificarea Anexelor afișate pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Dosare.

2. Normele Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și ale Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, privind certificarea competențelor în intervenția psihologică pentru copii cu tulburări din spectrul autist. 

Aceste norme includ condițiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Colegiului Psihologilor din România și procedura de urmat pentru înscrierea în registrul național privind certificarea competențelor profesionale pentru intervenția psihologică în cazul cu TSA .

Referitor la aceste reglementări vom reveni cu un comunicat distinct, pentru a detalia toate aspectele importante pentru colegii noștri și procedura de urmat.

3. Procedura de înscriere în Registrul supervizorilor, declarațiile pe propria răspundere ca parte integrantă din procedură și modelele de contracte de supervizare profesională.

Referitor la aceste reglementări vom reveni cu un comunicat distinct, pentru a prezenta procedura și documentele adoptate.

4. Registrul manifestărilor profesionale, Registrul furnizorilor de formare profesională Partea I - Masterate și Registrul furnizorilor de formare profesională Partea II - Asociații, cuprinzând rezoluțiile propuse de Comisia metodologică în cadrul ședințelor desfășurate în data de 22 mai 2019 și 06 iunie 2019.

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 07 iunie 2019 va fi afișată pe site-ul www.alegericpr.ro, în conformitate cu Art. 10, alin. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România din 24 noiembrie 2018.

Documentele care nu au fost dezbătute în ședința din data de 07 iunie 2019 vor fi integrate pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

 

Laura Cristina Pătruț
Director executiv
Colegiul Psihologilor din România