Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România


Informare ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 23 mai 2019

Dragi colegi,

Pentru data de 23 mai 2019 au fost convocate ședința Comitetului director și ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România, desfășurându-se doar ședința Consiliului Colegiului. Urmează să vă comunicăm data la care va fi convocată o nouă ședința a Comitetului director pentru a fi analizate documentele aflate pe ordinea de zi a ședinței care nu s-a desfășurat în data de 23 mai 2019.

 

În cadrul ședinței, membrii Consiliului Colegiului și-au exprimat votul asupra:

1. Propunerii membrilor Consiliului referitoare la emiterea unei Hotărâri a Consiliului Colegiului Psihologilor din România privind solicitarea retragerii de către inițiatori și semnatari a Proiectului de lege B113 privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România - propunerea a fost aprobată de membrii Consiliului;

2. Proiectului de Hotărâre a Consiliului Colegiului Psihologilor din România privind solicitarea retragerii de către inițiatori și semnatari a Proiectului de lege B113 privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România - proiectul nu a fost aprobat de membrii Consiliului;

3. Propunerii înființării unui grup de lucru format din membri din Comisia de psihologie clinică și psihoterapie și psihologi clinicieni din spitale, grup de lucru care să analizeze și să înainteze propuneri forurilor de conducere în vederea reglementării activității psihologilor clinicieni angajați în spitale - propunerea a fost aprobată de membrii Consiliului.

 

La solicitarea D-lui președinte Ion Dafinoiu, Extrasul din Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România pe care îl regăsiți în link-ul din acest comunicat, a fost transmis inițiatorilor și semnatarilor proiectului de lege B113/2019.

EXTRAS Minută ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 23.05.2019

 

Laura Cristina Pătruț
Director executiv

Colegiul Psihologilor din România