Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România


Demersuri privind Planul Național pentru Autism - invitație întâlnire profesională la Colegiul Psihologilor, 08 mai 2019, ora 14.00

În contextul implicării Colegiului Psihologilor din România ca partener în elaborarea Planului Național pentru Autism și a semnării Protocolului de colaborare între MS, CNAS, MEN și MFP privind implementarea măsurilor necesare creșterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație, Colegiul Psihologilor din România invită la o întâlnire profesională în data de 08 mai 2019, ora 14.00, la sediul Colegiului Psihologilor din România, București, str. Stoian Militaru, nr. 71, asociațiile care furnizează servicii educaționale pentru copiii, tinerii și adulții cu TSA, părinți ai copiilor cu TSA, reprezentanți ai părților semnatare ale protocolului, reprezentanți ai universităților din România, în vederea discutării următoarelor aspecte:

  • importanța screeningului și a diagnosticului clinic în vederea intervenției timpurii;
  • nevoile de formare inițială și nevoile de formare continuă, reglementate, ale celor care realizează evaluarea clinică, psihopedagogică și intervențiile  clinice și psihopedagogice;
  • modul în care se va realiza decontarea tuturor intervențiilor bazate pe dovezi științifice, cum sunt: ABA, Profilul psihoeducațional TEACCH, Răspunsul pivotal la tratament (RTI), Early Start Denver Model, Scenariile sociale (C. Gray);
  • rolul serviciile psihologice (evaluare clinică, intervenție educațională, psihopedagogică, terapia limbajului și a comunicării) ca servicii reglementate prin drept de liberă practică obținut de la Colegiul Psihologior din România;
  • standardele și traseul de formare profesională ale terapeuților acreditați să lucreze cu copii cu TSA;
  • metodologia de evaluare psihologică a copiilor cu TSA;
  • discutarea criteriilor care vor sta la baza elaborării listelor cu psihologii care au competențele necesare pentru terapia cu copii cu TSA.

Mulțumesc colegilor din Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Geanina Cucu-Ciuhan și Adrian Roșan, pentru implicarea deosebită în acest demers!

Cu colegialitate,
Ion Dafinoiu