Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România


Precizări juridice și administrative Colegiul Psihologilor din România

Dragi colegi,
 
Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal s-a pronunțat în dosarul 7535/2/2017, soluția instanței putând fi consultată accesând link-ul de pe portal.
 
Ce a decis instanța? 
Anulează cererea de chemare în judecată formulată de Colegiul Psihologilor din România pentru lipsa calităţii de reprezentant legal al Colegiului Psihologilor din România a domnului Iulian-Laurenţiu Ștefan.
Califică excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâtul Colegiul Psihologilor din România prin reprezentant legal Ion Dafinoiu, ca fiind apărare de fond.  
Respinge excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Convenţiei Naţionale a Colegiului Psihologilor din România, ca neîntemeiată. 
Admite excepţia inadmisibilităţii excepţiilor de nelegalitate şi respinge excepţiile de nelegalitate a Dispoziţiei nr. 4/16.07.2017, ca inadmisibile.  
 
O nouă decizie care atestă: legalitatea Convenției Naționale din data de 15 iulie 2017, legalitatea Dispoziției nr. 4/16.07.2017 pentru validarea rezultatelor alegerilor din 15 iulie 2017, reprezentarea legală a Colegiului Psihologilor din România prin președintele Ion Dafinoiu, lipsa calității de reprezentant legal al Colegului Psihologilor din România a D-lui Iulian Laurențiu Ștefan, important fiind să observăm data la care a fost inițiat acest proces, 10.07.2017, implicit actele emise de acesta nu au fundament legal.
 
În concluzie, instanța a decis ca D-nul Iulian Laurențiu Ștefan și alți câțiva colegi ale căror nume le regăsiți menționate în concluzia instanței au pierdut și procesul prin care mai sperau că vor organiza o nouă Convenție Națională.
 
Este o nouă mare victorie, o victorie care demonstrează, încă o dată, că atunci când muncești susținut pentru o cauză dreaptă, rezultatele confirmă tot efortul depus. 
 
A fost o muncă de echipă, colegii implicați, alături de avocați, în toate aceste demersuri în instanță, având un scop comun, un scop nobil, acela de a reda Colegiului Psihologilor din România democrația, de a ne reda nouă, tuturor, posibilitatea de a ne exprima liber, de a ne alege reprezentanții în forurile de conducere și de a reconstrui, pas cu pas, un Colegiu din care să facem parte cu mândrie.
 
Cu siguranță tensiunea care planează asupra profesiei noastre în acestă perioadă este parte din exercițiul democratic, iar în spritul acestei democrații muncite și câștigate și a transparenței, este important să menționăm că toate deciziile instituționale ale Colegiului Psihologilor din România sunt în acord cu votul exprimat de colegii aleși în forurile de conducere, membrii Comitetului director și Consiliului Colegiului.
 
Traseul propunerii legislative privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România a parcurs mai multe etape în forurile de conducere: 
- desemnarea grupului de lucru în ședința Consiliului Colegiului din data de 06 octombrie 2017;
- demararea activității pentru stabilirea liniilor directoare ale profesiei, consultarea publică pentru liniile directoare și aprobarea acestora în ședința Consiliului Colegiului din data de 22 septembrie 2018, ședință în care s-a completat grupul de lucru cu colegi din CD și președinți de filială;
- prezentarea și dezbaterea primului draft al proiectului de Lege în ședința Comitetului director din data de 09 noiembrie 2018;
- prezentarea și dezbaterea celui de al doilea draft al proiectului de Lege în ședința Consiliului Colegiului din data de 22 septembrie 2018, ședință în cadrul căreia, în unanimitate, membrii Consiliului Colegiului au decis următoarele etape ale proiectului: documentul se reîntoarce la comisii, comisiile fac amendamente, amendamentele sunt trimise membrilor grupului de lucru, documentul se reîntoarce la Consiliu pentru dezbatere și proiectul rezultat din dezbatere, incluzând amendamentele membrilor Consiliului, se trimite spre Parlament și după ce apare pe ordinea de zi a Parlamentului vor putea fi depuse amendamente, cu respectarea traseului fiecărui proiect legislativ;
- proiectul de Lege a fost transmis pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Colegiului din data de 18 februarie 2018, ședință care nu a îndeplinit condiția de cvorum, ulterior stabilindu-se noi termene până la care să fie trimise amendamente, termene care au fost prelungite la solicitarea unor membri din CD/CC;
- în data de 13 martie 2019 a avut loc ședința Consiliului Colegiului în cadrul căreia a fost dezbătut proiectul de Lege, cuprinzând amendamentele trimise după data de 18 februarie și până la data agreată de membrii Consiliului, în cadrul ședinței fiind discutate și integrate în forma finală a documentului amendamente propuse direct în ședință;
- pe baza votului exprimat de membrii Consiliului în ședința din data de 22 septembrie 2019 și în ședința din data de 13 martie 2019, proiectul de Lege a fost transmis, în data de 20 martie 2019, unui număr de trei senatori prezenți la întâlnirea din data de 18 martie 2019 de la Camera juridică din Senat, întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre oportunitatea schimbării legislative.
 
În perioada 05 - 09 aprilie 2019, pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România, vom prezenta comunității profesionale tezele proiectului de lege și vom detalia fiecare articol din proiect care aduce modificări față de legea actuală, alături de explicațiile care au stat la baza elaborării articolelor respective, considerând că în acest mod vom reuși să venim în întâmpinarea nevoilor colegilor noștri care doresc explicații concrete pentru proiectul de lege, putând astfel genera cu mai mare ușurință amendamente.
 
În data de 09 aprilie vom reveni cu un comunicat prin care vă vom informa despre modalitatea prin care Colegiului Psihologilor din România va colecta, în mod oficial, amendamentele transmise pentru proiectul de Lege.

 

Cu colegialitate,

Președintele Comisiei de deontologie și disciplină

Ramona Iocșa Pora

(Înlocuitor de drept al Președintelui Colegiului Psihologilor din România în perioada 01 –    12 aprilie 2019)