Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România


Colegiul Psihologilor din România – parte din Comisia interministerială privind Planul Național pentru Autism 2020-2022

În data de 14.03.2019, ora 11.00, Președintele Colegiului Psihologilor, D-nul Ion Dafinoiu și doi reprezentanți ai Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, D-na Gianina Cucu Ciuhan și D-nul Adrian Roșan au participat la Secretariatul General al Guvernului la o întâlnire cu doamna secretar de stat Oana Elena Pintilei privind Planul Național pentru Autism 2020-2022, în curs de realizare sub coordonarea Cabinetului Primului Ministru. Planul național privind autismul își propune susținerea integrării școlare și sociale a persoanelor cu tulburări din spectrul autist (TSA) și susținerea prin diverse tipuri de suport a creșterii calității vieții persoanelor diagnosticate cu tulburări de dezvoltare. În cadrul acestui plan se urmărește:

 • crearea unui Registru național al persoanelor cu tulburări din spectrul autist;
 • examenele și testările naționale pentru copiii cu cerințe educative speciale;
 • locuri speciale în licee și școli profesionale pentru elevii cu dizabilități neuropsihice;
 • monitorizarea incluziunii în învățământul de masă și alocarea de resurse proporționale cu nevoile școlilor;
 • efectuarea screeningului timpuriu de către medicii de familie și monitorizarea efectuării acestuia;
 • măsuri de suport pentru adulții cu tulburări de dezvoltare: decontarea terapiei, dreptul la muncă, locuințe protejate;
 • decontarea reală a serviciilor psihologice care, în contextul specialităților medicale psihiatrie și neurologie constituie tratamente esențiale și obligatorii și nu servicii ”conexe” actului medical, cum sunt încadrate în prezent;
 • servicii evidence-based în mediul cel mai puțin restrictiv cu putință pentru persoanele diagnosticate cu tulburări de dezvoltare.

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat:

 • rolul Colegiului Psihologilor în realizarea analizei de nevoi din cadrul Planului Național privind autismul, în acest sens fiind desemnați doi membri ai Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, d-na Gianina Cucu Ciuhan și d-nul Adrian Roșan pentru a participa la întâlnirile periodice ale Comisiei interministeriale desemnate în elaborarea acestui plan;
 • rolul de reglementare pe care Colegiul Psihologilor îl are privind evaluarea și intervențiile psihologice și educaționale pentru copiii, tinerii și adulții cu TSA;
 • psihologii cu drept de liberă practică din domeniul psihopedagogiei speciale, psihologiei educaționale, psihologiei clinice și psihoterapiei;
 • importanța screeningului și a diagnosticului clinic în vederea intervenției timpurii;
 • nevoile de formare inițială și nevoile de formare continuă reglementată ale celor care realizează evaluarea clinică, psihopedagogică și intervențiile clinice și psihopedagogice;
 • decontarea serviciilor de intervenție psihologică și psihopedgogică și cuprinderea spre decontare a tuturor intervențiilor bazate pe dovezi științifice cum sunt: ABA, Profilul psihoeducațional TEACCH, Răspunsul pivotal la tratament (RTI), Early Start Denver Model, Scenariile sociale (C. Gray);
 • faptul că serviciile psihologice (evaluare clinică, intervenție educațională, psihopedagogică, terapia limbajului și a comunicării) nu sunt servicii medicale conexe așa cum sunt încadrate în prezent, ci servicii reglementate prin drept de liberă practică obținut de la Colegiul Psihologilor din România;
 • Colegiul Psihologilor va contribui printr-un document la analiza de nevoi privind Planul Național pentru Autism.


Următoarele întâlniri ale Comisiei interministeriale desemnate în elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022 vor avea loc în 25 martie 2019 și 2 aprilie 2019, întâlniri la care colegii noștri vor fi prezenți.

Laura Cristina Pătruț, Director executiv

Colegiul Psihologilor din România