Informare ședința CD și ședința CC din 13 martie 2019
 
Dragi colegi,
 
În data de 13 martie s-au derulat, la sediul Colegiului, ședința Comitetului director si ședința Consilului Colegiului Psihologilor din România, pentru ambele ședințe fiind îndeplinită condiția de cvorum menționată la Art. 9, alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România.
 
În cadrul ședinței Comitetului director au fost prezentate, discutate și aprobate următoarele documente: 
 • Actele profesionale propuse spre aprobare de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor (derulată în data de 22 februarie 2019) - atestate de liberă practică pentru schimbarea de treaptă, forme de exercitare, dosare depuse de furnizorii de formare profesională;
 • Registrul furnizorilor de formare profesională Partea I - Universități și Partea II - Asociații - variantele actualizate;
 • Ghidul pentru solicitanți și utilizatori (norme de avizare metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică);
 • Hotărârea Comitetului director privind sancționarea disciplinară a unui psiholog cu drept de liberă practică, la propunerea Comisiei de deontologie și disciplină;
 • Procesul verbal aferent ședinței Comitetului director desfășurată în data de 18 februarie 2019.
În cadrul ședinței Consiliului Colegiului au fost prezentate, discutate, amendate (în cazul anumitor documente) și aprobate următoarele documente:   
 • Procesele verbale aferente ședințelor Consilului Colegiului derulate în 22 septembrie 2018 și 11 ianuarie 2019 și procesul verbal aferent ședinței Consilului Colegiului convocată pentru data de 18 februarie 2019, ședință pentru care nu a fost îndeplinită condiția de cvorum;
 • Propunerea Comisiei de deontologie și disciplină pentru angajarea unui consilier juridic în cadrul Secretariatului Colegiului, cu activitate dedicată exclusiv CDD;
 • Organigrama Secretariatului Colegiului Psihologilor din România;
 • Metodologia pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante în cadrul Secretariatului Colegiului;
 • Hotărârea privind metodologia de vot electronic și anexa acestei hotărâri;
 • Bugetul Colegiului Psihologilor din România pentru anul 2019;
 • Hotărârea ce vizează Normele privind supervizarea profesională în psihologie și anexa acestei hotărâri.
Membrii Consilului Colegiului au purtat discuții și despre alte proiecte importante pentru comunitatea profesională: 
 • au fost informați, de către membrii grupului de lucru desemnaț, despre etapele parcurse, stadiul proiectului ce vizează HG355/2007 și despre demersurile instituționale ce urmează a fi întreprinse;
 • au decis amânarea discuțiilor pentru proiectul ce vizează tarifele minimale recomandate pentru serviciile psihologice;
 • au dezbătut și au decis continuarea demersurilor instituționale ce vizează proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.
Minuta ședinței Comitetului director și minuta ședinței Consilului Colegiului vor fi afișate pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Legislație.
 
Laura Cristina Pătruț
Director executiv
Colegiul Psihologilor din România