Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

ORDINEA DE ZI

a ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 02 iulie 20181. Proiect de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 (propunere echipă desemnată);
        1.1. Notă de fundamentare pentru modificarea HG 788/2005;
        1.2. Tabel comparativ text în vigoare HG 788/2005 – text propus și justificarea modificărilor;
        1.3. Proiect de modificare a HG 788/2005;
2. Proiect de modificare a Standardelor de calitate în serviciile psihologice (propunere echipă desemnată);
3. Proiect de modificare a Standardelor de calitate ale programelor de formare profesională a psihologilor cu drept de liberă practică (propunere echipă desemnată);
4. Proiect de modificare - Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (propunere Comisia de deontologie și disciplină);
5. Proiect de modificare - Codul de procedură disciplinară (propunere Comisia de deontologie și disciplină);
6. Proiect de modificare a Hotărârii nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România (propunere echipă desemnată);
7. Proiect Hotărâre CD – acces în profesie și obținere trepte profesionale (propunere Ion Duvac);
8. Proiect Hotărâre CD – activitatea de voluntariat (propunere Ion Duvac);
9. Proiect Hotărâre CD – semnarea diplomelor de la manifestările profesionale (propunere Ion Duvac);
10. Proiect Hotărâre CD – creditare programe de formare profesională continuă (propunere Comisia de psihologie clinică și psihoterapie);
11. Proiect Hotărâre CD – procedură avizare programe de formare profesională (propunere Comisia de psihologie clinică și psihoterapie);
12. Proiect Hotărâre CD – activitatea de supervizare profesională (propunere Comisia de psihologie clinică și psihoterapie și Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor);
13. Contestația depusă de un psiholog cu drept de liberă practică privind decizia de sancționare emisă de Comisia de deontologie și disciplină;
14. Incompatibilitatea unui membru al Comitetului director (răspunsul Comisiei de deontologie și disciplină la solicitarea Comisiei Metodologice);
15. Rezolvarea problemelor referitoare la întârzierea avizelor comisiilor de specialitate în soluționarea plângerilor primite de Comisia de deontologie și disciplină;
16. Aprobarea documentelor profesionale aferente perioadei 18 mai 2018 – 02 iulie 2018;
17. Diverse.