Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Decizii importante - sedinta CD și CC din 9 martie 2018

 

Dragi colegi,

În data de  9 martie 2018 a avut loc ședința Comitetului director și a Consiliului Colegiului Psihologilor din România.

Vreau sa încep prin a mulțumi tuturor reprezentanților care au fost prezenți și alături de care am reușit să schițăm direcții viitoare necesare unei instituții sănătoase, care să deservească intereselor și nevoilor întregii comunități de psihologi.

În scopul unei informări cât mai acurate, listele de prezențe și procesul verbal semnate de membrii prezenți pot fi vizualizate pe site-ul: https://www.alegericpr.ro/index.php/legislatie-alegeri.

 Redau mai jos câteva dintre cele mai importante decizii discutate și aprobate de către Președinții Filialelor Teritoriale și de către membrii Comitetului director.

  • Organizarea Convenției Naționale ce va avea loc în data de 22 septembrie 2018.
  • Desființarea Departamentului Economic și de Resurse Umane și externalizarea serviciilor aferente.
  • Restructurarea postului de Secretar de filială ca urmare a unei analize raționale a volumului de muncă.
  • Propunerea și votarea numirii d-nei Laura Cristina Pătruț pe poziția vacantă de Director executiv, care are ca principale atribuții coordonarea secretariatului Comitetului director și colaborarea cu Presedinții Filialelor Teritoriale și comitetele filialelor teritoriale, funcție neremunerată în prezent, cuantumul indemnizației urmând a fi stabilit la viitoarea şedinţă.
  • Propunerea și aprobarea înființării a două poziții de Consilier a Președintelui, cu responabilități de coordonare a serviciilor externalizate – d-na Ramona Iocsa Pora, responsabil de serviciile juridice și economice și d-na Florinda Golu, consilier vizând partea de reprezentare a Colegiului Psihologilor din România – Purtător de cuvânt, funcții neremunerate în prezent, cuantumul indemnizațiilor urmând a fi stabilit la viitoarea şedinţă.
  • Avansarea d-nei Kingombet Elisa pe poziția de Secretar Șef.
  • Înființarea unui department de tip Advocacy care va fi integrat în noul ROFI, ce va face subiectul dezbaterii Convenției Naționale.

 

Absolut toate celelalte inițiative și intervenții propuse sau aprobate (e.g., deblocarea procedurilor de supervizare, normele acreditării evenimentelor științifice, comisia de analiză a salariaților CPR, precum și altele ce nu au putut fi cuprinse în economia acestui comunicat) sunt precizate în procesul verbal pe care vă îndemn să îl studiați în scopul unei informări exacte din surse oficiale.

Aș vrea să mai meționez faptul că în cadrul întâlnirii am punctat și cele mai importante activități deja întreprinse, reușitele și hățisurile întâmpinate pe parcursul primelor noastre luni de activitate. Puteți vizualiza și dumneavoastră raportul de activitate de pe pagina https://www.alegericpr.ro/index.php/legislatie-alegeri.

În speranța unui drum mai lesne de parcurs de acum înainte, mulțumesc și pe această cale tuturor psihologilor care înțeleg că unitatea ne-a adus în momentul de azi în care Colegiul Psihologilor este din nou funcțional și tot unitatea este cea care va sprijini profesia mai departe.

 

Cu respect,

Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu

Președintele Colegiului Psihologilor din România