Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

 

Comisia metodologică

 adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Președinte: Golu Florinda Tinella

Vicepreședinte: Robu Viorel

Secretar: Sava Nicu Ionel

Membri:

 • Avram Eugen
 • Brate Adrian Tudor
 • Răulea Ioan Ciprian
 • Stan Aurel

 Activitati

Activitati Comisia Metodologica 23 ianuarie 2018


 

În atenţia solicitanţilor de aviz pentru probele psihologice standardizate

 

DOCUMENTE UTILE:

 

Pentru a uşura clasificarea testelor psihologice avizate şi pentru a facilita utilizarea corectă a acestora, vă rugăm să precizaţi pentru fiecare probă supusă evaluării:

 • domeniul (domeniile de aplicare);
 • scopul (scopurile) urmărite prin test;
 • recomandări cu privire la tipul de decizie ce poate fi luată;

Aceste elemente constituie parte componentă din cadrul dosarului tehnic de avizare, aşa cum este prevăzut în art.5, lit.h, din cadrul Normelor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică. Pe baza acestor precizări şi în funcţie de documentaţia tehnică depusă, se va evalua tipul de aviz acordat unei metode sau tehnici de evaluare psihologică standardizată. Un domeniu mai extins, o decizie cu importanţă majoră pentru cel examinat şi un scop ambiţios contribuie împreună la o exigenţă sporită din perspectivă psihometrică în acordarea unui aviz favorabil.

 

Domeniul de aplicare

Prin domeniul de aplicare se poate avea în vedere unul sau mai multe domenii:

 • probe utilizate în domeniul educaţional şi în consilierea carierei;
 • probe utilizate în domeniul psihologiei muncii, organizaţionale şi al transporturilor;
 • probe utilizate în domeniul clinic şi al sănătăţii;
 • probe utilizate în domeniul judiciar, apărare şi siguranţă naţională.

În fiecare din aceste domenii majore vor fi specificate subdomenii. De pildă, pentru un test inclus în domeniul psihologiei muncii, organizaţionale şi al transporturilor se poate avea în vedere aspectul vizat direct: angajare (recrutare şi selecţie); dezvoltarea echipei; dezvoltarea carierei etc.

Domeniile pot fi identificate şi din perspectiva altor criterii precum:

 • vârsta recomandată pentru grupul ţintă vizat;
 • alte criterii relevante – ex. tip de subiecţi (eşantion normal; eşantion clinic)

 

Scopul urmărit

Indiferent de domeniul vizat, un test poate urmări unul sau mai multe scopuri:

 • clasificare / diagnostic (rezultatele sau concluziile testelor sunt analizate în relaţie cu un sistem specific şi cu alte variabile relevante pentru a ajunge la o clasificare sau diagnosticare - ex. identificarea tipului de personalitate sau a tipului de temperament; stabilirea gradului de sănătate mentală etc.);
 • screening (rezultatele constituie baza unei analize preliminare care nu urmăreşte să pună un diagnostic clar şi acurat, ci să identifice dintr-un număr mare de oameni pe aceia care prezintă un risc ridicat de existenţă / apariţie a aspectului urmărit – ex. dependenţă de alcoolism; predispoziţie la consum de droguri etc.);
 • descriere / planificarea intervenţiilor (rezultatele testelor prezintă punctele forte şi punctele slabe ale unui individ sau ale unui grup; informaţia poate fi integrată unor modele teoretice şi altor informaţii disponibile pentru a îmbunătăţi deducţiile; în planificarea intervenţiilor rezultatele sunt utilizate pentru a determina gradul de adecvare a unor intervenţii specifice şi eficacitatea acestora – ex. testări profesionale anuale; optimizarea echipelor; consiliere şi dezvoltare personală; dezvoltarea carierei etc.);
 • predicţie (rezultatele testelor sunt utilizate pentru a prezice un comportament viitor al unui individ sau grup de indivizi – ex. performanţa profesională într-o anumită activitate; riscul de recidivare / comitere a unei infracţiuni; capacitatea de a face faţă la cerinţele şcolare etc.)
 • monitorizare (utilizarea rezultatelor testelor pentru a urmări în timp evoluţia anumitor caracteristici psihologice sau psihopatologice – ex. evoluţia sănătăţii mentale în urma unei intervenţii terapeutice; ameliorarea indicatorilor de calitate a vieţii în urma unor traumatisme suferite etc.)

 

Tipul de decizie

Testele vor fi împărţite în două categorii, în funcţie de consecinţele pe care le are examinarea psihologică asupra persoanelor evaluate:

 • probe cu impact major;
 • probe cu impact minor.

Prin probe cu impact major se înţeleg acele probe care vor fundamenta decizii de importanţă majoră pentru persoana testată prin consecinţele rezultate (ex. decizii de tipul apt / inapt; decizii de plasare a elevilor în instituţii de învăţământ special etc.). Probele psihologice utilizate în acest scop trebuie să îndeplinească exigenţe psihometrice sporite pentru a reduce riscul erorilor.

Prin probe cu impact minor se înţelege recomandarea de către producător / distribuitor de utilizare a probei în decizii fără importanţă majoră pentru persoanele evaluate (ex. analiza echipei; identificarea potenţialului managerial etc.).